Godtgørelse varigt mén

Du kan få godtgørelse for varigt mén på grund af de gener, som arbejdsskaden har medført i din hverdag.

For at du kan få en godtgørelse, skal følgende krav være opfyldt:

  • Din skade skal være anerkendt som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven. Det betyder, at din skal skal være anerkendt som en ulykke eller en erhvervssygdom
  • Din tilstand skal være varig. Det betyder, at følgerne af skaden ikke bliver bedre. Det kan normalt først afklares 3-12 måneder efter, at skaden er indtruffet
  • Der skal være et mén. Det vil sige, at du skal have gener og ulemper som følge af skaden
  • Menét skal være mindst 5 procent

For at vi kan vurdere dit mén, vil vi ofte sende dig til din egen læge eller til en speciallæge. Lægen skriver en erklæring om skadens følger.

Vi lader normalt en af vores lægekonsulenter læse erklæringen og give en vurdering af dit mén. Vi fastsætter ménet efter vores méntabel eller skønsmæssigt, hvis din skade ikke fremgår af tabellen.

Vejledende beregning godtgørelse for varigt mén.
Du kan bruge vores Beregn selv-løsninger til at beregne en godtgørelse for et varigt mén. En eventuel mén-erstatning vil blive udbetalt som engangsbeløb, og der skal ikke betales skat af beløbet.

 

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte en af vores dygtige medarbejder i FOA Nordsjælland.

Kontaktperson i FOA Nordsjælland
Tlf. 46 97 33 52     Lisbet Gregersen