Sygedagpengelov

Loven er omfattende at gengive, men her er nogle af de områder, hvor der er ændringer.

Mulighed for forlængelse af sygedagpengeperiode

I dag kan en sygemeldt få sygedagpenge i op til 22 uger. Der er nogle forlængelsesmuligheder efter sygedagpengeloven § 27 stk. Efter 3 måneders sygdom, skal det vurderes om du fortsat er uarbejdsdygtig pga. egen sygdom jf. sygedagpengeloven § 7.

Hvis sygedagpengene ikke kan forlænges ud over 22 uger OG det vurderes, at du fortsat er uarbejdsdygtig, vil du overgå til et jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløbet kan løbe op til 2 år, med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.           

Hvis der ikke er udsigt til, at den sygemeldte kan komme til at arbejde på fuld tid eller hvis diagnosen er uafklaret, kan sygedagpengeperioden ikke forlænges.

Ydelsen du er på i et jobafklaringsforløb hedder ressource-forløbsydelse. Ressource-forløbsydelsen er uafhængig af ægtefællens indkomst og formue.

Ressource-forløbsydelsen ligger på kontanthjælpsniveau og er afhængig om du er forsørger eller ej.

Alle FOA Nordsjællands medlemmer, som er sygemeldte og usikre på fremtiden, opfordrer vi til at kontakte FOA Nordsjælland på 46 97 33 90.