Barn syg

Er du i tvivl om barns sygdom?

Flere er i tvivl om frihed i forbindelse med barns sygdom og derfor har FOAs forbund skrevet et notat der drejer sig konkret om emnet.

Notatet er ikke lavet på baggrund af en sag, men skal ses som Forbundets forståelse af de bestemmelser, der drejer sig om barnets sygdom.

Notatets indhold

  • Hvornår falder barnets første og anden sygedag?
  • Hvornår har medarbejderen ret til frihed med løn på barnets første og anden sygedag?