Social- og sundhedssektoren i FOA Nordsjælland

Social- og sundhedssektorens målsætning, vision og strategi


 • Vi vil arbejde for at udvikle fagligheden for medlemmerne blandt andet ved at sikre gode uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder
 • Vi vil arbejde målrettet for at organisere flest mulige medlemmer på FOA's social- og sundhedssektors område

 • Vi vil sætte fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt skabe de bedste muligheder for, at medlemmerne får indflydelse på eget arbejde

 • Vi vil arbejde for at styrke respekten og anerkendelsen for sektorens faggrupper

Social- og sundhedssektoren organiserer personale indenfor følgende faggrupper:

 • Social- og sundhedshjælperelever
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Social- og sundhedsassistentelever
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Portører
 • Assisterende ledere i hjemmeplejen
 • Handicaphjælper
 • Hjemmehjælpere
 • Sygehjælpere
 • Beskæftigelsesvejledere
 • Værkstedsassistenter
 • Plejere
 • Plejehjemsassistenter
 • Serviceledere