Autorisation

FOA Nordsjælland betaler for din autorisation!

Er du nyuddannet social- og sundhedsassistent kan du få refunderet din udgift af FOA Nordsjælland.

Når du har modtaget og betalt din autorisation, kan du få udgiften på kr. 313,- refunderet af FOA Nordsjælland.

Du skal blot udfylde nedenstående formular.

Karenstid - 3 måneder:
Du skal være medlem af FOA Nordsjælland i 3 måneder, før du kan få refunderet udgiften.

Skattemæssig indberetningspligt:
Denne ydelse er skattepligtig for dig.

Du skal derfor i rubrik 17 på din selvangivelse, angive beløbet kr. 313,-