Arbejdsmiljø

FOA Nordsjælland vil støtte og bakke op om sine arbejdsmiljørepræsentanter, så deres arbejdspladser er gode og har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. FOA Nordsjælland tilbyder arbejdsmiljørepræsentanterne uddannelse, kurser og temadage.

Vi skal alle huske og blive ved med at gøre arbejdsgiverne opmærksomme på:

  • At det er arbejdsgiverens ansvar at sikre det er sundheds og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt at gå på arbejde
  • Hvis der opstår arbejdsmiljø problemer på en arbejdsplads, uanset om det er af fysisk eller psykisk karakter, skal arbejdsmiljørepræsentanten kontaktes
  • Arbejdsmiljørepræsentanten er kontaktpersonen til ledelsen på arbejdspladsen. Hvis problemerne ikke kan løses på arbejdspladsen, gennem samtale eller som punkt på et MED-udvalgsmøde, tages der kontakt til FOA Nordsjælland

 

FOA Nordsjælland kan kontakte ledelsen på arbejdspladsen for evt. afholdelse af et møde, hvor arbejdsmiljørepræsentant og/eller tillidsrepræsentanten også deltager.

Kontakt evt. FOA Nordsjælland tlf. 46 97 33 90 for yderligere information.