Elevers arbejdsmiljø

Kender du dine rettigheder og regler?

Elevers arbejdsmiljø
Elever, der er udsat for en arbejdsskade i praktikperioden, er desværre noget, vi oplever jævnligt.

Kender du dine rettigheder og ved, hvad du kan stille af krav overfor arbejdspladsen, er det et stort skridt på vejen til at undgå skader.

Husk, at hvis du bliver udsat for en arbejdsskade, så henvend dig til din arbejdsmiljørepræsentant og/eller FOA Nordsjælland. Når du kommer ud på en arbejdsplads i praktik, er du omfattet af arbejdsmiljøloven.
 
Alle er omfattet af arbejdsmiljøloven - og det gælder alle medarbejdere

Loven siger, at det er arbejdsgiveren (kommunen/regionen), som har hovedansvaret for, at du ikke kommer til skade på arbejdet. I det daglige er det arbejdslederen, som skal sørge for at arbejdsmiljøloven overholdes. Som ansat har du pligt til at overholde foreskrevne arbejdsmiljøregler på arbejdssteder, ellers kan det være grundlag for en fyring.
 
Arbejdsmiljøloven
Arbejdsmiljøloven siger blandt andet, at din arbejdsgiver skal sørge for, at du er bekendt med ulykkes- og sundhedsfarer. Er der risiko forbundet med det arbejde, du skal udføre, skal arbejdsgiveren/lederen give dig besked. Det gælder f.eks. hvis en klient er voldelig eller på anden måde kan være til fare for dit helbred. Ved aggressive klienter skal der altid være en udførlig arbejdsbeskrivelse, så risikoen for at medarbejderen bliver udsat for vold er så lille som mulig. Er du i tvivl, spørg om voldspolitik på arbejdspladsen

Oplæring og instruks
Arbejdsmiljøloven siger også, at din arbejdsgiver skal sørge for at du får oplæring og instruktion. F.eks. løfteinstruktion - gode arbejdsteknikker, kendskab til Arbejdspladsvurdering (APV) kendskab til klientens psyke og instruktion i brug af hjælpemidler.

Brug hjælpemidlerne, så du undgår skader, og spørg kollegaer, indtil du er sikker i at bruge hjælpemidlet. Husk, at der altid skal være to kollegaer, når der skal bruges lift.

 

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Annegrethe Thomsen på 46 97 28 46.