Løn og ansættelse

Har du brug for råd og hjælp?

I FOA Nordsjælland hjælper vi dig gerne med alle dine faglige spørgsmål. Dine spørgsmål kan variere bredt, men vi hjælper blandt andet når det gælder:

  • Løn
  • Ansættelse
  • Advarsler
  • Opsigelser
  • Kompetenceudvikling
  • Ferie
  • Barsel
  • Orlov
  • Sygdom
  • Omsorgsdage


Det kan også dreje sig om helt andre spørgsmål - vi hører gerne fra dig med netop dit spørgsmål. Endelig gør vi opmærksom på, at de tillidsvalgte er en vigtig ressource på din arbejdsplads.