Fleksjob

Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere.

Fleksjob

Fra 1. januar 2013 bevilges fleksjob efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som udgangspunkt for 5 år ad gangen. Efter de 5 år er gået, skal kommunen vurdere, om der fortsat er grundlag for at bevilge fleksjob. Når personen er over 40 år, kan der efter det første fleksjob blive bevilget et permanent fleksjob. Dette er tilfældet, hvis kommunen vurderer, at personen aldrig vil blive i stand til at varetage et arbejde på ordinære vilkår.

Kommunen har mulighed for at etablere et fastholdelsesfleksjob på din arbejdsplads, såfremt arbejdsgiver har forsøgt at kompenserer for dine begrænsninger gennem de sidste 12 måneder og du opfylder betingelserne for fleksjob.

Virksomhedspraktik (arbejdsprøvning):

Når din tilstand er stationær og der ikke er flere behandlingsmuligheder og alt er prøvet – skal der en eller flere virksomhedspraktik/-ker (arbejdsprøvning) til, før der kan tages stilling til, om du er i målgruppen for fleksjob.

Din arbejdsevne skal være nedsat med minimum 50 %, hvilket vil sige, at du højst kan arbejde 18,5 time om ugen. Hvert 5. år skal det revurderes, om du fortsat er berettiget til fleksjob.

Løn
Du får overenskomstmæssig løn, for de timer du er ansat på. Du kan arbejde effektivt på 100 % eller på en lavere %-del.

Hvis du er ansat på 10 timer:

  • Kan arbejde 100 % = skal arbejde 10 timer og får løn for 10 timer + fleksløntilskud fra kommunen
  • Kan arbejde 50 %   = skal arbejde 20 timer og får løn for 10 timer + fleksløntilskud fra kommunen

Du kan læse mere på Det Centrale Handicapråds hjemmeside.

Kontakt evt. fagforeningen på tlf. 46 97 33 90 for yderligere oplysninger.