Advarsler og opsigelser

En bisidder/partsrepræsentant er vigtig

Hvis din ledelse har besluttet sig for at indkalde dig til orientering om at tildele dig enten en advarsel, opsigelse eller at bortvise dig - skal du være opmærksom på følgende:

Henvend dig til din tillidsrepræsentant, før du går til samtale med din arbejdsgiver, således at din tillidsrepræsentant bliver din bisidder/partsrepræsentant.

  • Du har ret til at få oplyst dagsordenen for mødets indhold
  • Bed altid om at få et referat af mødet
  • I referatet skal der stå, hvad der er drøftet og besluttet under mødet. Altså om der var opnået enighed eller uenighed
  • Gennemgå referatet sammen med din tillidsrepræsentant i enerum
  • Er der uenighed, så skal det fremgå under dine bemærkninger
  • Det er vigtigt, at du ikke skriver under på mødereferatet før dine bemærkninger er tilføjet


Mangler du en bisidder/partsrepræsentant?
Såfremt din tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant er forhindret i at deltage sammen med dig, bør du kontakte en af FOA Nordsjællands faglige medarbejdere.

Ved tvivlspørgsmål
Det er også vigtigt, at du ved tvivlspørgsmål eller usikkerhed hurtigst mulig kontakter FOA Nordsjælland.

Skulle der under mødet opstå usikkerhed eller tvivlspørgsmål, så bed om en pause, så der er mulighed for at drøfte det med bisidderen/partsrepræsentanten eller til et evt. opkald til FOA Nordsjælland.

Når du er medlem af FOA Nordsjælland kan du altid hente råd og vejledning hos de faglige medarbejdere

Hvad er en bisidder/partsrepræsentant?
En bisidder/partsrepræsentant er den person, der er til stede ved et møde, en forhandling eller lignende for at hjælpe dig som medlem, for eksempel med juridisk rådgivning.