Skånejob

Job med løntilskud (Skånejob) - for førtidspensionister

I dag er job med løntilskud (førtidspensionister) alene et tilbud til folk, der modtager førtidspension og som ikke kan få et job på ordinære vilkår pga. af nedsat arbejdsevne.

Dvs. et job med løntilskud er et tilbud om at bruge sin rest-erhvervsevne på arbejdsmarkedet.

Job med løntilskud kan oprettes både hos private og offentlige arbejdsgivere.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn - og arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsgiveren og den ansatte, med inddragelse af de faglige organisationer.

Ansættelsen sker på særlige vilkår ifølge overenskomsten for det pågældende område - Det sociale kapitel.

Særlige funktioner
De særlige vilkår kan f.eks. være særlige funktioner, nedsat arbejdstid, flere pauser end normalt og individuel løn.

Hvad kan arbejdsgiveren kræve?
Arbejdsgivere og kollegaer kan kræve det samme, som der kræves af alle andre medarbejdere på en virksomhed - blot indenfor de rammer, den person i job med løntilskud (førtidspensionister) kan overkomme.

Læs mere på Det Centrale Handicapråds hjemmeside.

Kontakt evt. fagforeningen på tlf. 46 97 33 90 for yderligere oplysninger.