Hvor meget ferie har du ret til?

Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie.

Må din arbejdsgiver bestemme, hvornår du skal holde den?

Og har du også ret til løn?

Hvad hvis jeg bliver syg før eller i ferien?

Ja, spørgsmålene kan være mange, så du kan Læse mere her, eller kontakte din tillidsrepræsentant eller FOA Nordsjælland, hvis du er i tvivl om dine  ferierettigheder.