Barnets 1. og 2. sygedag

Begrebet barnets første sygedag skal forstås, som den kalenderdag, hvor barnet bliver sygt

En faglig voldgiftsret med Arbejdsrettens formand Poul Søgaard som formand har nu fastslået, at begrebet barnets første sygedag skal forstås som den kalenderdag, hvor barnet bliver sygt.

FOAs medlem, som er dagplejer, konstaterede lørdag aften, at hendes søn var syg, og han blev kort efter indlagt på sygehus. Dagen efter blev denne indlæggelse ændret til en såkaldt åben indlæggelse, således at sønnen var i sit hjem. Mandag morgen ringede hun til kontoret og bad om at få barnets første sygedag. Kommunen mente ikke, at hun kunne få en barnets første sygedag, men noterede fraværet som en omsorgsdag.

FOA mente på grundlag af en sag fra 2005, at begrebet barnets første sygedag ikke skal forstås helt bogstaveligt, men under hensyn til de bagvedliggende behov, som er omsorgshensynet til barnet.

I sagen fra 2005 havde opmanden nemlig udtalt, at det ville føre til urimelige resultater, hvis ordlyden alene skulle være afgørende for bestemmelsens forståelse. Derfor skulle begrebet forstås som den første dag, hvor pasningsbehovet opstår. Dette syntes FOA passede meget godt på den aktuelle sag, og anlagde derfor sag i faglig voldgift.

Opmanden fandt det imidlertid bevist, at ordningen på hele det offentlige område (stat, regioner og kommuner) hele tiden har været forstået og administreret som hævdet af arbejdsgiverne.

I overensstemmelse med KLs påstand herom blev der dog i kendelsen medtaget en modifikation, således at der kan gives frihed den følgende dag, hvis sygdommen opstår meget sent på dagen.