Privatansatte medlemmer

Privatansatte medlemmer

Alle privat ansatte medlemmer er meget velkomne til at rette henvendelse til FOA Nordsjælland

Er du er ansat på én af forbundets overenskomster, kan FOA hjælpe dig som privat ansat medlem på lige vilkår med offentligt ansatte medlemmer. 

Er du ansat på en individuel ansættelseskontrakt udenfor forbundets overenskomster, vil vi altid undersøge om der er mulighed for at videreføre en evt. sag i forhold til den kontrakt du er ansat på.

Har du spørgsmål til din ansættelseskontrakt eller andre spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af de faglige medarbejdere eller komme ind i din fagforening.

Husk - vi er til for alle medlemmer og under serviceløfterne kan du læse mere om den service du har krav på som medlem.