Fritvalgsordning

Fritvalgstillæg og pensionsbidrag

KL - Område:

Det er aftalt at nogle faggrupper indenfor Social- og sundhedssektoren, Kost og servicesektoren og Pædagogisk sektor kan vælge et fritvalgstillæg eller en forhøjelse af pensionsbidraget.

Fritvalgstillægget udgør pr. 1 oktober 2017

 • Dagplejere 1,81 %
 • Pædagogiske konsulenter 1,60 %
 • Dagplejepædagoger og stedfortrædere 1,07 %
 • Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter på dagområdet 0,41%
 • Social- og sundhedspersonale 1,29 %
 • Ledere og mellemledere (sosu) 0,97 %
 • Kantine- og rengøringsledere og rengøringschefer 0,98 %

Fritvalgstillægget beregnes af de pensionsgivende løndele og er ikke pensionsgivende, ligesom der ikke beregnes særlig feriegodtgørelse af tillægget.


Pensionsbidraget med fritvalgsordning udgør pr. 1. oktober 2017

 • Dagplejere 14,71 %
 • Pædagogiske konsulenter 16,60 %
 • Dagplejepædagoger og stedfortrædere 14,21 %
 • Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter fra 12,94% til 13,35%
 • Social- og sundhedspersonale 13,89 %
 • Ledere og mellemledere (sosu) 15,12 %
 • Kantine- og rengøringsledere og rengøringschefer 13,98 %

Aftalen gælder for alle ansatte der er månedslønnede, som kan vælge mellem et fritvalgstillæg eller en forhøjelse af pensionsbidraget.

Fritvalgstillægget eller den forhøjede pensionsprocent udbetales månedsvis bagud og vil fremgå af lønsedlen.

Har man ikke benyttet sig af muligheden for at vælge, får man automatisk fritvalgstillægget udbetalt.

 

30/8-2018