Ny i rollen som arbejdsmiljørepræsentant

Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant kan der være meget nyt at få styr på - hvad der er din rolle og rettigheder, hvilke opgaver skal du løse, hvilke uddannelsesmuligheder har du og hvor du kan få hjælp. 

Særligt for tillidsvalgte

Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer flere faggrupper

Som arbejdsmiljørepræsentant er du valgt blandt alle kolleger på arbejdspladsen eller det område, du repræsenterer - i modsætning til tillidsrepræsentanter, som er valgt blandt kolleger fra egen faggruppe og fagforening. Det betyder, at du skal varetage interesser for hele arbejdspladsen/området og alle kolleger. Det betyder også, at du skal hente opbakning/mandat blandt alle dine kolleger.

Hvor kommer dine opgaver fra?

De opgaver, du skal være med til at løse, defineres forskellige steder fra. Opgaverne er både defineret af Arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser, af MED-aftalen og evt. en aftale, du indgår med din lokale FOA-fagforening.

Læs mere om dine opgaver som arbejdsmiljørepræsentant

Du skal deltage på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse 

Du skal deltage på den lovpligtige obligatoriske uddannelse af tre dages varighed inden for tre måneder efter dit valg. Det er din arbejdsgiver, der skal sørge for, at du bliver tilmeldt og kommer af sted på uddannelse. Sker det ikke automatisk, så husk din arbejdsgiver/leder på det. 

Læs mere om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse

FOA støtter dig også i din uddannelse 

Din lokale FOA-fagforening støtter dig også i din uddannelse. Du kan henvende dig dels med konkrete spørgsmål eller for at høre om der er nogle arrangementer eller uddannelse, du kan deltage i. En række FOA-fagforeninger tilbyder et 5-dages uddannelsesforløb efter du har været på den lovpligtige obligatoriske uddannelse. Forhør dig i din fagforening, om de har det tilbud til dig.

Læs om FOAs løfter til alle arbejdsmiljørepræsentanter

Tillidsvalgtbeskyttelsen - din beskyttelse mod afskedigelse 

Som arbejdsmiljørepræsentant har du den såkaldte 'tillidsvalgtbeskyttelse'. Det betyder, at du har en særlig beskyttelse mod at blive afskediget. Afskedigelse kan kun ske, hvis der er såkaldte 'tvingende årsager' til stede. Hvis arbejdsgiver afskediger en arbejdsmiljørepræsentant af andre årsager end 'tvingende årsager' vil dette medføre, at FOA kræver en forhandling og herved sikrer, at AMR får et forlænget opsigelsesvarsel på tre måneder udover det allerede optjente varsel. Det forlængede opsigelsesvarsel er det, der udgør din beskyttelse mod afsked. 

Læs mere om tillidsvalgtbeskyttelsen

Sørg for at dit valg er registreret i FOA

Du bør sørge for, at din lokale FOA-fagforening får besked om, at du er valgt og sikre dig, at valget er registreret i FOA. Dels er du så sikker på at få de invitationer mv., der er relevante for dig, og dels er det lettere for FOA sikre dig din tillidsvalgtbeskyttelse, hvis FOA har de korrekte oplysninger. Er du i tvivl om, hvorvidt du er valgt og registreret korrekt, så kontakt din FOA-fagforening.

Læs mere om valg og registrering af AMR 

8 hurtige råd til at komme i gang med dit nye hverv

  • Tal med den tidligere arbejdsmiljørepræsentant om vedkommende opgaver, vilkår, samarbejde med ledelsen m.m. - lær af hinanden.

  • Spørg dine kolleger, hvad de forventer af dig - på den måde gør du dig også synlig.

  • Skaf en organisationsplan, hvor det fremgår, hvem der ellers er arbejdsmiljørepræsentanter, og hvor de er placeret i grupper og udvalg i jeres arbejdsmiljøorganisation. Her kan du også se din plads i systemet.

  • Aftal et møde med lederen i din arbejdsmiljøgruppe for at få afstemt forventningerne til jeres samarbejde, hvornår der er møder, hvordan der laves dagsordner m.m.

  • Find ud af dine vilkår rettigheder er. Læs mere om vilkår og rettigheder for AMR

Få overblik på forkortelserne

Inden for arbejdsmiljøområdet er der mange forkortelser at holde styr på. 

Få et hurtigt overblik over de mest almindelige forkortelser