Særligt til tillidsvalgte

Tillidsvalgtbeskyttelsen - din beskyttelse mod afskedigelse

Som tillidsvalgt er du bedre sikret mod afskedigelse end andre ansatte, da du af og til må gå ind i konfliktsituationer med ledelsen og derfor kan komme i en mere udsat position end dine kolleger. Derfor er du som tillidsvalgt omfattet af en særlig beskyttelse mod afskedigelse.

Der skal være 'tvingende årsager' til stede, for at en afskedigelse kan finde sted
Der skal foreligge det, der hedder 'tvingende årsager', for at du som tillidsvalgt kan afskediges. Det er almindelig opfattelse, at der "skal meget til" før der er tale om tvingende årsager. Tvingende årsager kan fx være: 

  • At den institution, du arbejder på bliver nedlagt og alle bliver afskediget.
  • At du er syg i så lang tid, at din sygdom udgør et problem for driften på arbejdspladsen.

Afskedigelse på grund af arbejdsmangel
Hvis du som tillidsvalgt afskediges på grund af arbejdsmangel, skal arbejdsgiver kunne dokumentere, at han eller hun ikke lige så godt kunne have afskediget en anden medarbejder. Det hedder sig derfor, at tillidsvalgte skal afskediges som "den sidste blandt ligemænd."

Arbejdsgiver har bevisbyrden for, om der foreligger tvingende årsager
Det er arbejdsgiver, der har bevisbyrden for, om der er en tvingende årsag til stede, og om der dermed er grundlag for en afskedigelse. Som tillidsvalgt kan du dog ikke blive afskediget, uden der først har fundet en forhandling mellem arbejdsgiver og FOA sted.

Særligt for tillidsvalgte på offentlig overenskomst

Særligt for tillidsvalgte på privat overenskomst