Særligt til tillidsvalgte

AMR-løftet - FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsentanter

FOA har givet et løfte til alle arbejdsmiljørepræsentanter, der skal sikre støtte fra ens FOA-afdeling, adgang til relevante materialer og uddannelse udover den lovpligtige.

FOA har inden for de senere år haft et stadig øget fokus på medlemmernes arbejdsmiljø og en målsætning om, at arbejdsmiljøindsatsen i videst mulig omfang skal ske på de enkelte arbejdspladser.

Som arbejdsmiljørepræsentant spiller du en central  rolle i dette arbejde. For at understøtte dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant har FOA vedtaget et AMR-løfte. 

AMR-løftet sikrer, at du har krav på aktiv støtte og hjælp fra din afdeling, at du har adgang til relevant materiale og mulighed for uddannelse ud over den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

FOAs AMR-løfte:

  1. Aktiv støtte og opbakning til arbejdsmiljørepræsentanter der søger FOA afdelingens hjælp. 

  2. En uddannelsesmæssig indsats – i forlængelse af den lovpligtige grunduddannelse. 

  3. Adgang til materiale der præsenterer FOAs fagpolitiske holdninger og råd til arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsområde. Se FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet (pdf)