Særligt til tillidsvalgte

AMR-løftet - FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsentanter

FOA har givet et løfte til alle arbejdsmiljørepræsentanter, der skal sikre støtte fra ens FOA-fagforening, adgang til relevante materialer og uddannelse udover den lovpligtige.

FOA har inden for de senere år haft et stadig øget fokus på medlemmernes arbejdsmiljø og en målsætning om, at arbejdsmiljøindsatsen i videst mulig omfang skal ske på de enkelte arbejdspladser.

Som arbejdsmiljørepræsentant spiller du en central  rolle i dette arbejde. For at understøtte dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant har FOA vedtaget et AMR-løfte. 

AMR-løftet sikrer, at du har krav på aktiv støtte og hjælp fra din FOA-fagforening, at du har adgang til relevant materiale og mulighed for uddannelse ud over den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

FOAs AMR-løfte:

  1. Aktiv støtte og opbakning til arbejdsmiljørepræsentanter der søger den lokale FOA-fagforenings hjælp. 

  2. En uddannelsesmæssig indsats – i forlængelse af den lovpligtige grunduddannelse. 

  3. Adgang til materiale der præsenterer FOAs fagpolitiske holdninger og råd til arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsområde. Se FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet (pdf)