Uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) har du en række krav på og muligheder for uddannelse. Læs om dem her.

Særligt for tillidsvalgte

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke bliver tilbudt uddannelse eller har svært ved at komme afsted?

Hvis du ikke får tilbudt den supplerende uddannelse som AMR, eller kommer du bare ikke af sted, så tag fat i din leder i arbejdsmiljøgruppen og tag en dialog om, hvordan I kan sikre, at du får tilbuddet.

Du kan fx spørge om:

  • Hvilke arbejdsmiljøopgaver, tænker ledelsen, der skal arbejdes med, og hvilke opgaver tænker du, I skal tage fat på. Og kan du komme på uddannelse i det?
  • Kan I sammen udarbejde en kompetenceudviklingsplan, som sætter fokus på uddannelse i de opgaver, I vil prioritere?     
  • Er der steder, fx på intranettet, hvor du kan se tilbuddene til AMR?
  • Er der uddannelse, som din leder og dig med fordel kan deltage i sammen? Og evt. også sammen med TR?

Har du ikke held med at få ledelsen i tale så henvend dig i din fagforening eller hos din FTR.