Særligt til tillidsvalgte

Uddannelsestilbud fra FOA til AMR

Din FOA-afdeling bruger AMR-aftalen til at give dig målrettede tilbud om uddannelse og kompetenceudvikling 

Løbende uddannelsestilbud fra FOA

Som AMR i FOA kan du efter at have deltaget på FOAs faglige AMR-uddannelse blive tilbudt en samarbejdsaftale med FOA.

Vi kalder aftalen for AMR-aftalen. Aftalen giver dig overblik over alle de opgaver, du løser samt hvordan, FOA støtter dig i at løse dem.

Aftalen beskriver også din personlige udviklingsplan samt hvilke behov du har for kompetenceudvikling og uddannelse.

Din FOA-afdeling bruger aftalen til at give dig tilbud om uddannelse og kompetenceudvikling, som er målrettet dig og dine behov. Det er din FOA-afdeling der er ansvarlig for at indgå en AMR-aftale med dig. 

Hvis du har indgået en AMR-aftale med din afdeling, kan du se dine personlige lærings- og uddannelsestilbud her på foa.dk under Min aftale med FOA.

Gå til Din aftale