Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

FOAs faglige AMR-uddannelse

Kurset er et tilbud til dig, der har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. 

På kurset arbejder vi videre med de emner, du fik præsenteret på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Derudover sætter vi fokus på, hvordan FOA kan støtte dig som AMR.

Indhold:

  • Arbejdspladsens MED-aftale og -struktur (offentlig overenskomst) eller AMO-aftale og -struktur (privat overenskomst)
  • AMRs rolle og samarbejdet med tillidsrepræsentanten
  • APV på arbejdspladsen
  • Psykisk arbejdsmiljø og arbejdsbetinget stress
  • APV og sygefravær
  • Regler og lovgivning

Efter kurset kan du:

  • kende og anvende egen MED-aftale – specielt afsnittet om arbejdsmiljøarbejdet
  • arbejde med APV på arbejdspladsen i forhold til relevante love og regler
  • sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen på arbejdspladsen
  • arbejde med din egen handleplan for relevante problemstillinger i det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen

Varighed:

5 dage