Særligt til tillidsvalgte

Lovpligtig uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) får grundlæggende viden om arbejdsmiljø.

Obligatorisk 3-dages uddannelse for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter

Hvis du er nyvalgt og ikke har været arbejdsmiljørepræsentant tidligere, så skal du gennemgå en 3-dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. 

Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter dit valg. Det er din arbejdsgiver, der skal sørge for, at du bliver tilmeldt uddannelsen.

Men måske skal du huske ledelsen/HR-afdelingen på dette, hvis det ikke sker automatisk. Uddannelsen er obligatorisk, hvilket betyder, at du skal deltage. 

Læs mere om reglerne for den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse

To dages supplerende uddannelse inden for det første år efter valget

Inden der er gået et år efter dit AMR-valg, skal du have tilbudt endnu to dages arbejdsmiljøuddannelse. Også kaldet supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Det er et tilbud, men FOA anbefaler, at du tager mod tilbuddet. På den måde er du sikker på en kontinuerlig kompetenceudvikling.

Hvis du ikke får tilbudt disse uddannelsesdage skal du i første omgang spørge din ledelse/arbejdsgiver efter det. Hvis der ikke kommer noget ud af det, skal du henvende dig til din fagforening.

1½ dags supplerende uddannelse til alle AMR – hvert år

Alle arbejdsmiljørepræsentanter skal have tilbudt mindst 1½ dags supplerende arbejdsgivebetalt arbejdsmiljøuddannelse hvert år. Uddannelsen skal sikre, at du får viden, der kan være med til at udvikle arbejdspladsens arbejdsmiljø.

Det er arbejdsgiver, der skal sørge for, at du får tilbudt dette. Hvis du ikke får tilbudt disse uddannelsesdage skal du i første omgang spørge din ledelse/arbejdsgiver efter det. Hvis der ikke kommer noget ud af det, skal du henvende dig til din fagforening. 

Læs mere om den supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Kompetenceudviklingsplan til AMR – hvert år 

Din arbejdsgiver skal hvert år sørge for, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for AMR og arbejdsmiljøledere i arbejdsmiljøorganisationen. Planen skal relatere sig til arbejdspladsens arbejdsmiljøbehov.

Kompetenceudviklingsplanen skal bl.a. danne grundlag for den 1½ dags supplerende uddannelse, du skal tilbydes. Kompetenceplanen skal justeres hvert år, og den skal indgå i den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Der er ikke noget krav om, at planen skal være individuel, men den skal dække alle AMR og ledere i arbejdsmiljøorganisationen og skal tage udgangspunkt i behovene – dvs. også de lokale behov. 

Læs mere om kompetenceudviklingsplan for AMR