Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Forhandling af lokal løn

Lokal løn er en del af lønnen, der bliver forhandlet lokalt mellem repræsentanter fra FOA og fra arbejdsgiversiden. Lokal løn ydes i form af tillæg - enten kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller resultatløn.

Din rolle og dine opgaver

Det er forskelligt fra FOA-fagforening til FOA-fagforening, hvem der forhandler lokal løn i kommunen/regionen og på den enkelte arbejdsplads. Det er vigtigt, at du aftaler med din lokale FOA-fagforening hvilken rolle, du som tillidsrepræsentant spiller i forhandlingerne, og hvem der på arbejdsgiversiden har kompetencen til at forhandle i din kommune/region.

Hvis du har kompetencen til at forhandle på din arbejdsplads, skal du bede om en årlig lønforhandling. Også selvom du får at vide, at der ikke er nogle penge til forhandling. Det er vigtigt, at der bliver lønforhandlet for dine kolleger hvert år, så de har mulighed for lønfremgang.

Kommunernes Landsforening (KL) har opfordret kommunerne til at afsætte penge til lokal løn, og det er et ledelsesansvar at prioritere, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. Det er derfor i strid med KL's udmelding og intentionerne med aftalen, hvis arbejdsgiverne afviser, at der er penge til lokale lønforhandlinger.

Lønforhandlingen kan også bruges til at give jeres forhåndsaftaler et eftersyn. Vær opmærksom på, om forhåndsaftalen efterleves, om der er noget, der skal tilføjes, eller om der er elementer i den, der skal opsiges.

Værd at vide inden forhandlingerne

Inden du går i gang med lønforhandlingerne, er der en række forhold, du skal sætte dig ind i.

Få styr på tillæggene

Som tillidsrepræsentant har du brug for at danne dig et overblik over de tillæg, som dine kolleger får. Som det fremgår af rammeaftalen om MED.

Citationstegn
Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsentanter, herunder en liste af ansatte. 
(Rammeaftalen om MED, §11, stk. 4)

Din opgave er at holde fast i tillæggene - også når kolleger forlader arbejdspladsen. Ellers risikerer du, at pengene til lokal løn forsvinder. Lav dit eget regnskab over, hvad dine kolleger hver især får af tillæg, og sørg for at de får de tillæg, de har ret til ifølge de lokale forhåndsaftaler.

​Procedure og frister for forhandlingerne

Den aftale, der fastsætter frister og regler for forhandlingerne, hedder procedureaftalen. Hvis I har en lokal procedureaftale på arbejdspladsen, er det den I skal følge.

Hvis ikke I har en lokal procedureaftale, så er der angivet en frist i din centrale aftale om lokal løndannelse.

I aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale fremgår det fx at forhandlingen skal afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen.

Hvad er til forhandling?

  • Funktionsløn: Knytter sig til en bestemt funktion. Det kan for eksempel være særlige koordinationsopgaver.

    Læs mere om funktionsløn

  • Kvalifikationsløn: Knytter sig til en bestemt kvalifikation, som en medarbejder har fået. Fx fordi hun har været på kursus.

    Læs mere om kvalifikationsløn

  • Resultatløn: Bruges sjældent på FOA-arbejdspladser. Resultatløn er typisk et engangsbeløb, som udbetales, hvis I opnår bestemte resultater og målsætninger på arbejdspladsen. Aftalen om resultatløn skal være kendt på forhånd af de medarbejdere, som den berører, og omhandle en indsats, der er målbar.

Tillæg kan gives både som løntrin og som et krone-øre-tillæg. Funktionsløn og kvalifikationsløn er pensionsgivende, men resultatløn ikke er pensionsgivende - med mindre andet aftales.

Forhåndsaftaler

Lokalt kan I lave aftaler om løntillæg, som dækker en enkelt person, eller I kan lave kollektive aftaler om bestemte tillæg.  

De kollektive aftaler kan både laves lokalt for din arbejdsplads, og for hele kommunen/regionen. Det er vigtigt, at du kender de forhåndsaftaler, der gælder for dig og dine kolleger.

Før, under og efter forhandlingerne