Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Forhandling af lokal løn

Lokal løn er en del af lønnen, der bliver forhandlet lokalt mellem repræsentanter fra FOA og fra arbejdsgiversiden. Lokal løn ydes i form af tillæg - enten kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller resultatløn.

Det er forskelligt fra FOA-fagforening til FOA-fagforening, hvem der forhandler lokal løn i kommunen/regionen og på den enkelte arbejdsplads. Det er vigtigt, at du aftaler med din lokale FOA-fagforening hvilken rolle, du som tillidsrepræsentant spiller i forhandlingerne, og hvem der på arbejdsgiversiden har kompetencen til at forhandle i din kommune/region.

Hvis du har kompetencen til at forhandle på din arbejdsplads, skal du bede om en årlig lønforhandling. Også selvom du får at vide, at der ikke er nogle penge til forhandling. Det er vigtigt, at der bliver lønforhandlet for dine kolleger hvert år, så de har mulighed for lønfremgang.

Kommunernes Landsforening (KL) har opfordret kommunerne til at afsætte penge til lokal løn, og det er et ledelsesansvar at prioritere, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. Det er derfor i strid med KL's udmelding og intentionerne med aftalen, hvis arbejdsgiverne afviser, at der er penge til lokale lønforhandlinger.

Lønforhandlingen kan også bruges til at give jeres forhåndsaftaler et eftersyn. Vær opmærksom på, om forhåndsaftalen efterleves, om der er noget, der skal tilføjes, eller om der er elementer i den, der skal opsiges.

Værd at vide inden forhandlingerne

Inden du går i gang med selve lønforhandlingerne, er der en række forhold, du skal sætte dig ind i.


Få styr på tillæggene

Som tillidsrepræsentant har du brug for at danne dig et overblik over de tillæg, som dine kolleger får. Som det fremgår af rammeaftalen om MED.

 

Citationstegn
Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsentanter, herunder en liste af ansatte. 
(Rammeaftalen om MED, §11, stk. 4)
Din opgave er at holde fast i tillæggene - også når kolleger forlader arbejdspladsen. Ellers risikerer du, at pengene til lokal løn forsvinder. Lav dit eget regnskab over, hvad dine kolleger hver især får af tillæg, og sørg for at de får de tillæg, de har ret til ifølge de lokale forhåndsaftaler.


​Procedure og frister for forhandlingerne
Den aftale, der fastsætter frister og regler for forhandlingerne, hedder procedureaftalen. Hvis I har en lokal procedureaftale på arbejdspladsen, er det den I skal følge. 

Hvis ikke I har en lokal procedureaftale, så er der angivet en frist i din centrale aftale om lokal løndannelse.

I aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale fremgår det fx at forhandlingen skal afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen.


Hvad er til forhandling?

 • Funktionsløn: Knytter sig til en bestemt funktion. Det kan for eksempel være særlige koordinationsopgaver.

  Læs mere om funktionsløn

 • Kvalifikationsløn: Knytter sig til en bestemt kvalifikation, som en medarbejder har fået. Fx fordi hun har været på kursus.

  Læs mere om kvalifikationsløn

 • Resultatløn: Bruges sjældent på FOA-arbejdspladser. Resultatløn er typisk et engangsbeløb, som udbetales, hvis I opnår bestemte resultater og målsætninger på arbejdspladsen. Aftalen om resultatløn skal være kendt på forhånd af de medarbejdere, som den berører, og omhandle en indsats, der er målbar.

Tillæg kan gives både som løntrin og som et krone-øre-tillæg. Funktionsløn og kvalifikationsløn er pensionsgivende, men resultatløn ikke er pensionsgivende - med mindre andet aftales.


Forhåndsaftaler

Lokalt kan I lave aftaler om løntillæg, som dækker en enkelt person, eller I kan lave kollektive aftaler om bestemte tillæg.  

De kollektive aftaler kan både laves lokalt for din arbejdsplads, og for hele kommunen/regionen. Det er vigtigt, at du kender de forhåndsaftaler, der gælder for dig og dine kolleger.

Din rolle som tillidsrepræsentant

 • Tillidsrepræsentantens rolle før forhandlingerne

  Det er afgørende, at du før forhandlingen får et solidt mandat af de mennesker, du skal forhandle for. Indkald dine kolleger til et møde, hvor I kan drøfte mulige krav. Hvis du har en formodning om, at der ikke er så mange penge i spil, så nævn det for kollegerne. 

  På mødet kan I drøfte:

  • Kriterier for tillæg/idéer til forhåndsaftaler, hvis der er penge til det.
  • Eksisterende forhåndsaftaler – er de gode, og bliver de brugt?
  • Hvad sker der med tillæg, når kolleger forlader arbejdspladsen?
  • Hvordan forholder medlemmerne sig til modkrav? Og hvad kan medlemmerne eventuelt gå med til?

  Lav eventuelt en prioriteret liste over kravene. Sørg for, at du har gode argumenter for kravene.

  Jo klarere et mandat, medlemmerne har givet dig, jo lettere er det for dig at forhandle og opnå et resultat, som medlemmerne bakker op om.


  Forbered dig til forhandlingen

  Oplist kravene og argumenterne for dem. Prøv også at kigge på dem med arbejdsgiverøjne. Beregn, hvad de koster.

  Vælg KL-versionen (Kommunernes Landsforening), hvis du skal beregne omkostninger, der vedrører det kommunale eller DR-versionen (Danske Regioner), hvis du skal beregne omkostninger, der vedrører det regionale ansættelsesområde. NB: Dette værktøj er regneark og kræver, at du har programmet Microsoft Excel på din computer.

  KL - Beregn lønomkostninger

  DR - Beregn lønomkostninger


  Overvej din strategi i forhold til hvilke krav, du mener, du har lettest ved at komme igennem med.

  Informér modparten

  Du skal informere modparten skriftligt om, hvad du ønsker at drøfte ved forhandlingerne. Det skal du bare gøre i overskriftform. Hold argumenter og beregninger for dig selv.

 • Tillidsrepræsentantens rolle under forhandlingerne

  Vær opmærksom på at holde dit bagland orienteret undervejs i forhandlingerne. Du kan få brug for at få fornyet dit mandat.

  Lyt til modparten

  I forhandlingen er det vigtigt, at du lytter til modpartens argumenter.

  Tag pauser – spørg baglandet

  Undervejs i forhandlingerne kan det være en god idé at tage pauser. Fx kan det være en god idé at tage en pause, hvis du bliver præsenteret for et nyt krav fra modparten.


  Brug evt. pausen til at spørge afdelingen eller kollegerne.

  Inden du skriver under på resultatet, kan det være en god idé at vende resultatet med medlemmerne og med afdelingen. Det kan være, at I lokalt har aftalt en måde at gøre det på.

  Ved uenighed: Skriv uenighedsreferat, inden I forlader lokalet

  Hvis du fx står i den situation, at modparten benægter, at der er penge til lokal forhandling. Eller I ikke kan blive enige om indplacering af en kollega, eller hvis modparten fx opsiger forhåndsaftaler, og I ikke kan anvende de lokale lønmidler, der frigives, til andre tillæg, kan I gå videre med uenighed til et højere niveau. Det kræver et uenighedsreferat.

  Husk at skrive uenighedsreferatet, inden I forlader lokalet og få det skrevet under. 

  Det er vigtigt, at referatet tydeligt angiver, hvilke centrale synspunkter, der er uenighed om – og hvilke argumenter, parterne hver især fremfører som støtte for deres synspunkt.

  Sørg for, at uenighedsreferatet kommer videre til din lokale FOA-fagforening, som så kan anmode om en såkaldt ”niveau 1-forhandling". Det er en forhandling direkte med kommunen/regionen.
 • Tillidsrepræsentantens rolle efter forhandlingerne

  Jo bedre du har været til at inddrage dit bagland undervejs i forhandlingerne, jo lettere er det at orientere dem om resultatet bagefter.

  • Aftal med arbejdsgiveren, hvordan kollegerne skal orienteres om resultatet.

  • Evaluér forløbet med dine kolleger og din lokale FOA-fagforening, så du/I kan gøre det endnu bedre næste gang.