Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Penge til forhandling

Vær opmærksom på, hvor der kan gemme sig penge til lokal løn. Også selvom din arbejdsgiver siger, at der ikke er nogen midler til forhandling.
Når du beder om en årlig lønforhandling, vil du sandsynligvis få beskeden: ”Der er ingen penge at forhandle om”.

Ved OK11 blev forlodsfinansieringen afskaffet, og derfor bliver der ikke længere tilført nye penge på lønbudgettet. Men det betyder ikke, at der ikke er penge til lokal løn.


Det er et ledelsesansvar at prioritere, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse.

Følg pengene

Her er de mest oplagte steder, hvor der kan gemme sig penge til lokal løn:

 • 1. Tilbageløb

  Tilbageløb er, når der bliver frigivet lokale lønmidler. Det sker når:

  • Medarbejdere med meget erfaring erstattes af medarbejdere med mindre erfaring
  • Medarbejdere med længerevarende uddannelse erstattes af medarbejdere med kortere uddannelse.

  Hold fast i de tillæg, I allerede har fået – også når erfarne kolleger forlader arbejdspladsen. Det er ikke så let, som det lyder at opsamle tilbageløbet – for arbejdsgiverne er ikke forpligtet til at genbruge tillæggene.

  Du kan selv holde styr på de tillæg, dine kolleger får ved at overvåge dine kollegers løn fx ved at bruge et lønstatusark, hvor du indtaster lønoplysninger på alle. Du kan også bede personaleafdelingen i din kommune/region om en liste over de tillæg, som dine kolleger får.

  I enkelte kommuner er der indgået aftaler om, at tilbageløbsmidler skal anvendes til lokal løndannelse.

   

 • 2. Tillæg, der bortfalder

  Hold styr på tillæg, der bortfalder. Det kan fx være:

  • Funktionstillæg, der bortfalder, når en funktion ophører
  • Engangstillæg/resultatløn, der er givet tidligere
  • Overgangstillæg, som bortfalder.

  Sørg for at tillæggene falder tilbage i lokallønspuljen og kan blive fordelt til andre kolleger.

  Hvis kollegaer mister funktionsløn, fordi de ikke har funktionen mere eller forhåndsaftaler opsiges, skal I overveje om disse tillæg skal konverteres til kvalifikationsløn. 

   

 • 3. Forhåndsaftaler, der ikke længere kan betale sig

  Evaluer de forhåndsaftaler, der gælder på arbejdspladsen - fx en gang om året. Tag stilling til spørgsmålene:

  • Efterleves aftalerne?
  • Kan de stadig betale sig?
  • Er de til fordel for kollegerne?
  • Kan midlerne anvendes bedre?

  Hvis forhåndsaftalerne ikke længere kan betale sig, bør de genforhandles eller helt opsiges.

   


 • 4. Ledige stillinger/vakancer

  Perioder med ubesatte stillinger giver overskud på lønkontoen og ekstra arbejdspres på det øvrige personale. Det giver dig et stærkt argument for at anvende lønkronerne fra ledige stillinger på lokal løn.

  Vær dog opmærksom på, at de penge kun kan bruges til at give kollegerne engangsbeløb.

   

 • 5. Øv indflydelse på budgettet

  Både i forhold til arbejdspladsens og kommunen/regionens budget er det vigtigt at gøre opmærksom på, at der skal afsættes penge til lokal løndannelse.

  Kommunernes Landsforening (KL) har en fælles politik om at prioritere lokal løn. Det er i strid med den udmeldte politik, hvis kommunerne blankt afviser, at der er penge til lokale lønforhandlinger.