Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Modregning af tillæg

Ved modregning af tillæg kan lokalt aftalte tillæg bortfalde for en medarbejder, men til gengæld flyttes over til en anden medarbejder.

Som tillidsrepræsentant kan du lave aftaler, der giver adgang til modregning, dvs. så I aftaler, at tillægget bortfalder, når personen fx opnår næste løntrin, eller når et centralt tillæg træder i kraft.

Følg pengene

Laver I sådanne aftaler om modregning, så sørg for, at medlemmet er indforstået med aftalen. Og husk at lave en aftale om, at tillægget kan bruges på andre medarbejdere, når modregningen finder sted. 
Vær opmærksom på, at det kun er lokale tillæg, der kan modregnes. Centralt aftalte tillæg kan ikke.

Husk

Hvis der er lavet aftaler om modregning, skal det fremgå af de lokale lønaftaler.