Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Opsigelse eller bortfald af tillæg

Løntillæg kan opsiges eller bortfalde. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad der står i aftalen.

I skal aftale lokalt, hvordan tillæg kan opsiges. Hvis ikke I aftaler andet, gælder dette:

Opsigelse/bortfald af funktionstillæg

Funktionsløn bortfalder typisk, hvis man ikke længere udfører funktionen. Her gælder det opsigelsesvarsel, der står i lønaftalen.

Hvis medarbejderen fratages funktionen, skal opsigelse ske med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel.

Vær opmærksom på, at hvis en forhåndsaftale om funktionstillæg opsiges, opsiges tillægget også. En forhåndsaftale skal dog enten opsiges i enighed eller med minimum 3 måneders varsel.

I nogle overenskomster står der, at der lokalt skal aftales nogle bestemte funktionstillæg. Sådanne tillæg skal opsiges med 3 måneder op til overenskomstens udløb. De kan ikke opsiges af den ene part midt i overenskomstperioden.

Opsigelse af kvalifikationstillæg

​Kvalifikationstillæg kan ikke bortfalde. De skal opsiges eller ændres af de lokale parter.

Hvis en lokal aftale om kvalifikationstillæg opsiges, vil medarbejderne beholde deres kvalifikationstillæg som en personlig ordning.

Undtagelser

I nogle situationer – fx ved stillingsskift på samme arbejdsplads, hvor de pågældende kvalifikationer ikke længere er relevante - kan I lokalt lave en aftale, hvor I ændrer kvalifikationstillæg. Det kræver dog enighed mellem parterne.

Tjenestemænd

For tjenestemænd kan aftaler om løntillæg ikke opsiges.