Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Opsigelse eller bortfald af tillæg

Løntillæg kan opsiges eller bortfalde. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad der står i aftalen.

I skal aftale lokalt, hvordan tillæg kan opsiges. Hvis ikke I aftaler andet, gælder dette:

Opsigelse/bortfald af funktionstillæg

Funktionsløn bortfalder typisk, hvis man ikke længere udfører funktionen. Her gælder det opsigelsesvarsel, der står i lønaftalen.

Hvis medarbejderen fratages funktionen, skal opsigelse ske med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel.

Vær opmærksom på, at hvis en forhåndsaftale om funktionstillæg opsiges, opsiges tillægget også. En forhåndsaftale skal dog enten opsiges i enighed eller med minimum 3 måneders varsel.

I nogle overenskomster står der, at der lokalt skal aftales nogle bestemte funktionstillæg. Sådanne tillæg skal opsiges med 3 måneder op til overenskomstens udløb. De kan ikke opsiges af den ene part midt i overenskomstperioden.

Opsigelse af kvalifikationstillæg

​Kvalifikationstillæg er, medmindre andet aftales, varige tillæg. Kvalifikationsløn kan derfor kun ændres ved aftale mellem de lokale parter.


Hvis en lokal aftale om kvalifikationstillæg opsiges, vil medarbejderne beholde deres kvalifikationstillæg som en personlig ordning.

Undtagelser

I nogle situationer – fx ved stillingsskift på samme arbejdsplads, hvor de pågældende kvalifikationer ikke længere er relevante - kan I lokalt lave en aftale, hvor I ændrer kvalifikationstillæg. Det kræver dog enighed mellem parterne.

Tjenestemænd

For tjenestemænd kan aftaler om løntillæg ikke opsiges.