Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Lønforhandling: Forhandlingsret og -pligt

Johnny Svanborg Sørensens oplæg fra Løntræf 2022 om hvorfor det er vigtigt at bruge sin ret til at forhandle.