Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Lønberegner til lokale lønforhandlinger

Som TR kan du bruge lønberegneren forud for lokale lønforhandlinger.

Ved forhandlinger om lokal løn kan det være praktisk at have et overblik over, hvor meget forskellige forslag til mere i løn, pension og ferietillæg vil koste.

Værktøjet her giver dig et hurtigt overblik over udgifterne.

Bemærk, at værktøjet er et regneark og kræver, at du har programmet Microsoft Excel installeret.

  • Vælg KL - Beregn lønomkostninger (Kommunernes Landsforening), hvis du skal beregne omkostninger, der vedrører det kommunale ansættelsesområde.

  • Vælg DR - Beregn lønomkostninger (Danske Regioner), hvis du skal beregne omkostninger, der vedrører det regionale ansættelsesområde.