Arbejdsmiljø - pædagogmedhjælper

Arbejdet som pædagogmedhjælper er udfordrende og spændende, og der er også en række arbejdsmiljøforhold, man skal være opmærksom på.

Kort sagt er arbejdsmiljøet de ting, der påvirker dig på dit arbejde. Man deler det typisk op i det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Det kan fx handle om tunge løft og belastende arbejdsstillinger eller om støj. Det kan også handle om mange og høje følelsesmæssige krav, risiko for vold eller samarbejdsproblemer med pædagoger eller lærere.

Kontakt altid din arbejdsmiljørepræsentant (eller din TR eller FOA-afdeling) når du har spørgsmål om arbejdsmiljøet. Du skal altid forholde dig til dit arbejdsmiljø i en arbejdspladsvurdering (APV). En APV skal revideres når der sker ændringer i dine arbejdsbetingelser – eller som minimum hvert 3. år. Din arbejdsgiver skal altid vurdere hvad I kan gøre ved problemer der er beskrevet i APV’en.

Læs FOAs udgivelse om APV

Fysiske belastninger som f.eks. ved løft af børn, redskaber eller inventar eller dårlige arbejdsstillinger ved aktiviteter eller i garderoben kan give skader i f.eks. ryg og skuldre. Overvej om du kan undgå at løfte eller undersøg om du kan bruge hjælpemidler.

Du er i risiko for at blive udsat for meget generende støj. Støj stresser hjernen og påvirker trivsel og koncentration. Problemer med støj kan afhjælpes ved at forsøge at dæmpe støjen eller ved at forbedre akustikken. Du kan læse mere om støj på daginstitutionsområdet, og hvordan man kan imødegå problemet, i Branchearbejdsmiljørådets branchevejledning.

Download branchevejledningen "Om natten er der stille, men om dagen..." (pdf)

Det psykiske arbejdsmiljø for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter kan være belastende. Der kan være mange følelsesmæssige krav forbundet med arbejdet, der kan være konflikter med kolleger eller forældre, og herudover rammes dit arbejdsområde ofte af nedskæringer hvilket kan give utryghed.
Risiko for vold er et stigende problem – i en undersøgelse foretaget af NFA (Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø) angiver ca. 13 % af pædagogmedhjælperne, at de har været udsat for vold. En undersøgelse fra arbejdsmedicinsk klinik i Herning viser, at andelen er endnu større på eksempelvis specialskoler.