Arbejdsmiljø - pædagogisk konsulent

Kort sagt er arbejdsmiljøet de ting, der påvirker dig på dit arbejde. Man deler det typisk op i det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Det kan fx handle om ergonomiske udfordringer, men det kan især også handle om at arbejde uden faglig sparring i hverdagen, samarbejdsproblemer, rolleuklarhed og modsatrettede krav.

Kontakt altid din arbejdsmiljørepræsentant (eller din TR eller FOA-afdeling) når du har spørgsmål om arbejdsmiljøet. Du skal altid forholde dig til dit arbejdsmiljø i en arbejdspladsvurdering (APV). En APV skal revideres når der sker ændringer i dine arbejdsbetingelser – eller som minimum hvert 3. år. Din arbejdsgiver skal altid vurdere hvad I kan gøre ved problemer der er beskrevet i APV’en.

Læs FOAs publikation om APV 

En undersøgelse, som FOAs Pædagogiske Udviklings Fond (PUF) fik foretaget af CVU Lillebælt og Rambøll – Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus (2006) – viste, at konsulenterne synes, at de har mange opgaver, og ikke megen tid at løse dem i. Der er derfor konsulenter, som føler sig ramt af stress, som kan medføre længerevarende fravær.

Arbejdet som pædagogisk konsulent rummer en række dilemmaer mellem administrative og pædagogiske logikker, mellem reaktive og proaktive handlemuligheder og mellem rollen som både rådgiver og som tilsynsperson. Pædagogiske konsulenter rammes bl.a. af modsatrettede krav, rolleuklarhed, stor arbejdsmængde og alenearbejde med utilstrækkelige muligheder for sparring.

Nogle af disse problemstillinger kan der gøres noget ved, f.eks. ved at bruge dit netværk. Et netværk, der bliver ordentligt organiseret, kan give dig et godt fagligt med- og modspil og den daglige sparring, du måske mangler i hverdagen. 

Se Arbejdsmiljøwebs side om netværk og netværksdannelse