Arbejdsmiljø - dagplejere

Arbejdet som dagplejer er udfordrende og spændende, og der er også en række arbejdsmiljøforhold, man skal være opmærksom på.

Kort sagt er arbejdsmiljøet de ting, der påvirker dig på dit arbejde. Man deler det typisk op i det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Det kan fx handle om løft af børn og belastende arbejdsstillinger. Det kan også handle om at arbejde uden faglig sparring i hverdagen eller samarbejdsproblemer med kolleger, forældre eller dagplejepædagog.

Kontakt altid din arbejdsmiljørepræsentant (eller din TR eller FOA-afdeling) når du har spørgsmål om arbejdsmiljøet. Du skal altid forholde dig til dit arbejdsmiljø i en arbejdspladsvurdering (APV), som er en metode til at gennemgå arbejdsmiljøet. En APV skal revideres når der sker ændringer i dine arbejdsbetingelser – eller som minimum hvert 3. år. Din arbejdsgiver skal altid vurdere hvad I kan gøre ved problemer der er beskrevet i APV’en. Du kan læse mere om APV i FOAs udgivelse her.

Læs FOAs publikation om APV  

Som dagplejer er dit arbejdsmiljø anderledes end mange andre faggruppers, fordi du arbejder i dit eget hjem. Selvom det at arbejde i eget hjem giver stor frihed og mulighed for at planlægge sin egen dag, er det også forbundet med udfordringer og dilemmaer fordi du primært arbejder alene, og fordi der ligger en opgave i at trække grænsen mellem arbejde og din fritid og dit privatliv.

Du skal være klar over hvordan du kan få akut hjælp og komme i kontakt med din dagplejepædagog/leder, og du skal være opmærksom på de opgaver der ligger udover samværet med børnene – altså dit arbejde med læreplaner og pædagogisk refleksion. Du skal vide hvad du gør hvis du får flere eller mere pasningskrævende børn eller hvis der er problemer med samarbejde.

Når man arbejder med børn er der stor risiko for at man løfter meget og har nogle dårlige arbejdsstillinger. Dette kan f.eks. være ved puslebordet, af- og påklædning, aktiviteter, måltider og middagssøvn. Brug så vidt muligt børnenes egne kompetencer og vurder også om puslebord, stole, barnevogne o.a. passer til dig, og ikke er for tunge og uhåndterbare. Sørg for at få hjælp til at få vurderet dine arbejdsstillinger og løft, f.eks af en ergoterapeut fra kommunen.

Kommunen er din arbejdsgiver, og har ansvaret for at dit arbejdsmiljø og dine arbejdsforhold er i orden.

Netværk med andre dagplejere kan give mulighed for gensidig støtte og for at udvikle kompetencer og kvalifikationer. Tænk over hvordan du bruger dit netværk og om du får nok ud af det.

Få mere at vide om netværk på Branchearbejdsmiljørådenes hjemmeside

FOA har sammen med bl.a. KL udarbejdet flere materialer direkte målrettet til dagplejen.

Vejledning om hvordan du kan arbejde med dit arbejdsmiljø