”Når jeg står frem, er det ikke kun for min egen skyld, men i håb om, at andre kan bruge min historie. Der er desværre andre, der er endnu hårdere ramt, end jeg er”, siger Vadim Thelin.
Foto: Mark Knudsen/Monsun

Mødt med mistillid

Der er stort fokus på senfølger efter coronasmitte. Til gengæld overses de mennesker, der har fået langvarige bivirkninger efter vaccination. Det mener social- og sundhedshjælper Vadim Thelin, som slås for at blive taget alvorligt.

Vadim Thelin kan stadig genkalde sig oplevelsen af, hvordan han under corona-nedlukningen cyklede igennem Frederiksbergs næsten øde gader for at komme på arbejde på det plejecenter, hvor han var i praktik som social- og sundhedshjælper-elev.

Han husker arbejdsdagene iført værnemidler. Han husker de beboere, der blev smittet og ikke klarede den. Og han har ikke glemt, hvordan han kun ganske kort overvejede det, inden han tog imod den vaccine, han fik tilbudt som en del af frontpersonalet.

For Vadim Thelin er der et liv før og efter den 3. marts 2021. Det var den dag, han blev vaccineret.  

Dagen efter vågnede han med en dundrende hovedpine, svimmelhed og andre af de symptomer, der er almindelige efter at være blevet vaccineret.

Han regnede med, at symptomerne ville være forsvundet efter højst et par dage, men det gjorde de ikke. Og her snart halvandet år efter føles det stadig, som om et jernbånd er blevet spændt om hans hoved. Svimmelheden og en altovervældende træthed er der endnu, og han har fået tinnitus.

Klarede eksamen

To uger efter han var blevet vaccineret, bestod Vadim Thelin trods hovedpinen og de øvrige symptomer sin eksamen som social- og sundhedshjælper. ”Jeg tog mig sammen”, som han siger.

Efter at have sundet sig et par måneder blev han ansat på et plejehjem. Symptomerne var langt fra forsvundet, så han aftalte med ledelsen, at han kunne udskyde sin første arbejdsdag.

”Men det endte med, at jeg alligevel var nødt til at takke nej til jobbet”, fortæller Vadim Thelin, der derefter kontaktede jobcenteret og meldte sig syg. ”Jeg kunne ikke blive ved med at søge jobs, når jeg vidste, at jeg ikke ville kunne klare dem”.

Hen over sommeren 2021 begyndte det at gå lidt bedre, så han kontaktede i efteråret plejehjemmet igen og fik en aftale om at arbejde som timelønnet to dage om ugen.

Men det gik heller ikke. Hovedpinen vendte tilbage med endnu større styrke.

Anerkendt som arbejdsskade

Efter knap et år blev Vadim Thelins hovedpine og tinnitus anerkendt som arbejdsskade, men han føler, at han ville have været bedre stillet, hvis hans senfølger kom fra Covid-smitte og ikke vaccine.

”Jeg har udvist samfundssind ved at tage vaccinen, men nu står jeg her og skal kæmpe alene for at blive hørt i stedet for at få hjælp til at komme videre. Medierne fortæller kun om, hvor synd det er for dem, der har haft corona. De kan blive henvist til en senfølgeklinik, men det kan alle os, der har vaccine-senfølger ikke. Min læge har forsøgt at henvise mig, men fik bare at vide, at jeg kunne gå til øre-næse-halslæge med min svimmelhed. Det havde jeg allerede gjort på eget initiativ”.

”Jeg føler mig ikke taget alvorligt og føler mig mødt af mistillid fra det offentlige. Der er ingen vilje og nysgerrighed efter at samle viden om vaccine-senfølger. Det er som om Sundhedsstyrelsen går ud fra et princip om, at hvis vi ikke undersøger det, findes det ikke”, siger Vadim Thelin.

Vadim Thelin har prøvet alt for at få det bedre. Han er blevet undersøgt af tre forskellige neurologer, er blevet scannet, har forsøgt sig med blandt andet fysioterapi, akupunktur og kraniosakral terapi, der foreløbig har kostet ham over 20.000 kroner. Og i jobcenter-regi er han blevet undervist i smertehåndtering og har gået til fysisk træning og yoga.

”Men det hjælper ikke. Jeg får nogle tips og tricks til at klare dagen og mestre mine smerter, men det er jo ikke helbredelse”, siger Vadim Thelin, der i sine mørkeste stunder er begyndt at tvivle på, om han kan komme tilbage til det fag, han knap nok nåede at komme ind i.

Vil gerne arbejde

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har endnu ikke taget stilling til, om Vadim Thelin kan få godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

Da bivirkningerne er opstået efter medicinsk behandling, har han desuden søgt om patienterstatning.

Dette har Patienterstatningen afvist med henvisning til, at det ikke er sandsynligt, at symptomerne skyldes vaccinen – til trods for den anerkendte arbejdsskade. 

”Det er vildt provokerende”, siger Vadim Thelin.

”I facebookgrupper har jeg mødt flere andre vaccineramte, som har fået samme svar. Det svarer til at sige, at selvom flere medarbejdere på samme afdeling alle går ned med stress, skyldes det individuelle forhold, og ikke at der er noget forkert på arbejdspladsen”.

”Beløbet fra Patienterstatningen ville måske ikke være ret stort, men det handler heller ikke kun om pengene”, siger Vadim Thelin, der har anket Patienterstatningens afgørelse.

”Det er mere det principielle i, at jeg bliver mødt med afvisning i et system, der burde være til for at hjælpe mig. Afgørelsen er ovenikøbet skrevet i et sprog, der er fyldt med mistillid”.

”Jeg VIL gerne arbejde, men det, jeg først og fremmest har brug for, er at blive rask. Mine og andres bivirkninger bør håndteres ansvarligt indenfor rammerne af et sundhedsvæsen, som åbent samarbejder for at finde en forklaring på de vaccineskader, lægerne ikke har mødt før”.

 

Efterskrift:

Interviewet med Vadim Thelin fandt sted i april. Efterfølgende er Vadim Thelin begyndt i praktik på et plejecenter tre gange om ugen i tre timer. Den foreløbige plan er, at timeantallet skal trappes langsomt op.

”Helbredsmæssigt har jeg ikke fået det bedre, men det er rart at komme ud af huset og se nogle mennesker”, siger Vadim Thelin.

Men Jobcenterets forventning om, at han kan blive raskmeldt og passe et almindeligt arbejde på fuld tid, er urealistisk, mener han.

”Fremtiden må vise, om jeg kan komme tilbage til faget, eller om jeg skal overveje noget andet”.

De to verserende sager om henholdsvis arbejdsskadeerstatning og patienterstatning var ved redaktionens slutning endnu ikke afsluttet.

 Ville fjerne sygedagpenge

Vadim Thelin har fået anerkendt sine senfølger som arbejdsskade, men afklaringen af eventuelt mistet erhvervsevne og arbejdsskadeerstatning var ved redaktionens slutning endnu ikke afsluttet.

Jobcenteret varslede i december 2021, at Vadim Thelin ville få fjernet sine sygedagpenge, og han henvendte sig derfor til FOA SOSU. Herfra lød svaret, at da arbejdsskadesagen endnu ikke var færdigbehandlet, kunne Jobcenteret ikke fjerne sygedagpengene.


 

Indberettede bivirkninger

Det er Lægemiddelstyrelsen, der modtager indberetningerne om formodede bivirkninger efter vaccine.

Man kan ikke se af Lægemiddelstyrelsens tal, hvor mange der oplever alvorlige og langvarige bivirkninger, da antallet af indberetninger omfatter både milde bivirkninger som for eksempel kortvarig feber og smerte ved indstiksstedet og mere alvorlige og langvarige følger.


 

Forskningsprojekt

BiCoVac er et forskningsprojekt, som undersøger omfanget af kortvarige og mere langvarige symptomer efter vaccinen med et fokus på uspecifikke symptomer.

Én million tilfældigt udvalgte danskere mellem 16 og 64 år er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen, der består af i alt fire spørgeskemaer. 

Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet.


 

Arbejdsskadesager

Indtil videre har 114 fået anerkendt bivirkninger efter corona-vaccine som arbejdsskade, oplyser Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). 28 er blevet afvist.

Selvom en arbejdsskade er blevet anerkendt, er det ikke ensbetydende med, at der ydes erstatning på baggrund af en méngrad. Ifølge den seneste statistik fra AES er langt de fleste ménsager afgjort med en méngrad på 0 procent.


 

Patienterstatnings-sager

Antal sager i Patienterstatningen for COVID-19-vacciner pr. 18. april 2022.

Anerkendt        20

Afvist                  353

Ikke afgjort      611

 

 
Lagt på den 01.08.2022