Fællestillidsrepræsentant Brith Dorph Josephsen
Foto: Henrik Frydkjær

Kan kommunen sige stop?

Fællestillidsrepræsentant Brith Dorph Josephsen savner rammer for, hvor langt en kommune skal strække sig for at efterkomme krav fra en borger. Det er kompliceret, mener borgmester Michael Ziegler.

Fællestillidsrepræsentant i Høje-Taastrup Kommune, Brith Dorph Josephsen savner nogle rammer for, hvor langt man som pårørende kan gå, før kommunen kan sige stop over for en pårørende.

Det siger hun i kølvandet på sagen, hvor fire af kommunens medarbejdere gennem en årrække blev udsat for den ene klage efter den anden, selvom der ifølge ledelsen ikke kunne sættes en finger på medarbejdernes faglighed.

”I denne sag er der blevet brugt uendeligt mange ressourcer på at følge op på den ene klage efter den anden og holde møder på alle niveauer. Hvis der nu havde været to af den slags sager, der trak så mange ressourcer. Hvad så med de stakkels otte andre beboere på afdelingen?”, spørger Brith Dorph Josephsen, der glæder sig over, at kommunen har ansat en pårørenderådgiver og en værdighedskonsulent.

”Vi kommer til at arbejde langt mere målrettet med pårørendesamarbejde og efteruddannelse af os. Jeg tror, at sagen her har betydet, at kommunen har fået fokus på problemet. Men der skal handling bag, og den skal komme med det samme – før en sag spidser til. Det er ikke os, der som plejepersonale skal stå i skudlinjen”.

Borgeren har magten

Borgmester i Høje-Taastrup Kommune, Michael Ziegler kan ikke udtale sig om den konkrete sag, og men mener ikke, at man som kommune generelt balancerer mellem hensynet til borgerne og hensynet til medarbejderne.

”Sager af den karakter er vanskelige, men jeg ser ikke hensynet til borgerne og hensynet til medarbejderne som modsætninger. Det handler om, hvad man kan gøre for at etablere et godt samarbejde”, siger Michael Ziegler.

”Men vi oplever indimellem borgere, der ikke kan stilles tilfreds, uanset hvad der bliver gjort fra kommunens side. Fra min stol er den slags sager komplicerede. Vi kan ikke ligesom borgeren gå til pressen eller bruge sociale medier i forbindelse med enkeltsager, så i den forstand er det borgeren, der har magten”.

”Kommunen skal værne om sit gode navn og rygte, samtidig med, at vi naturligvis skal være der for medarbejderne. Det kan være ekstremt svært at håndtere, men der ligger selvfølgelig en ledelsesmæssig opgave i at sikre et tåleligt arbejdsmiljø for medarbejderne. Der er ikke en god opskrift på den slags, og jeg er som borgmester nødt til at håndtere det fra sag til sag, når det havner på mit bord”.

 

Læs også artiklen "Hvor går grænsen"


 

Pjece om samarbejde med pårørende

Servicestyrelsen har udarbejdet en omfattende pjece om samarbejdet med pårørende og håndtering af konflikter på plejecentre. Pjecen er særligt målrettet ledere og giver blandt andet en række anvisninger til, hvordan man kan passe på medarbejderne.

Find pjecen her