Elisabeth Andersen fik hjælp i FOA SOSU
30 års kontingent til fagforeningen har været alle pengene værd, erklærer Elisabeth Andersen
Foto: Mark Knudsen/Monsun

Et hav af klager hjalp

Elisabeth Andersen fik brug for hjælp fra fagforeningen, da hendes jobafklaringsforløb blev stoppet, inden det var begyndt, og jobcenteret afviste at anerkende, at hun var syg.

Mails frem og tilbage, partshøringer, lægeerklæringer, korrespondance med jobcenter, klage til jobcenter, anmodning om aktindsigt, klage til Ankestyrelsen.

Eller med andre ord et forløb, der ville kunne få enhver til at miste overblikket og give op.

Sygehjælper Elisabeth Andersen gætter på, at det også ville være sket for hende, hvis ikke hun var blevet taget i hånden og hjulpet igennem den labyrint, som en sygemelding kan føre med sig.

Ryggen sagde stop

Det er 10 år siden, Elisabeth Andersen første gang fik problemer med ryggen. I de første år lykkedes det hende ved hjælp af smertestillende medicin at passe sit arbejde på et plejecenter, men i juli 2019 gik den ikke længere.

”Jeg kunne dårligt bøje mig ned og hjælpe en borger med at få strømper på”, fortæller Elisabeth Andersen, der blev sygemeldt og senere opsagt.  

Diagnosen lød, at hun havde udviklet slidgigt med invaliderende rygsmerter og ikke kunne tåle et arbejde med vrid i ryggen og tunge løft.

Slut med sygedagpenge

I februar 2020 fik Elisabeth Andersen den besked fra jobcenteret, at hun ikke længere ville kunne modtage sygedagpenge. Hun skulle i gang med et forløb for at få afklaret sine fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet, og hun ville i stedet for sygedagpenge få ressourceforløbsydelse.

Så langt så godt.

Men allerede måneden efter, i marts, var jobcenteret der igen med en ny afgørelse: De mente, at Elisabeth Andersen ville være i stand til at passe et arbejde, når blot det ikke belastede ryggen i samme omfang. Jobafklaringsforløbet skulle derfor stoppe, og hun skulle raskmeldes.

Det hører med til historien, at Elisabeth Andersen i samme periode fik fjernet sit ene øje efter en infektion. Det var dog ikke noget, jobcenteret lod indgå i afgørelsen, da hun har været næsten blind på det pågældende øje i 25 år.

Efter en klage forlængede jobcenteret dog alligevel sygemeldingen en måned på grund af det, som de i afgørelsen beskrev som ”en øjeninfektion”, selvom fjernelsen af øjet også havde afsløret forstadier til cancer.

Men i april 2020 faldt hammeren igen, og Elisabeth Andersen blev raskmeldt af jobcenteret.

”Men jeg kunne simpelthen ikke arbejde”, fortæller Elisabeth Andersen, der derfor ikke kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed ikke få dagpenge.

Klage efter klage

Under hele forløbet har Elisabeth Andersen haft fagforeningen ved sin side.

FOA SOSU har på hendes vegne klaget over jobcenterets sagsbehandling, over sagsbehandleren, over manglende partshøring, over jobcenterets første afgørelse og over jobcenterets anden afgørelse.

Det sidste skud i bøssen var at sende sagen til Ankestyrelsen, og i september 2020 kom svaret:

Ankestyrelsen mente ikke, at jobcenteret havde lagt tilstrækkelig vægt på Elisabeth Andersens helbredsoplysninger, og grundlaget for at raskmelde hende var ikke tilstrækkeligt.

Ankestyrelsen afgjorde derfor, at jobafklaringsforløbet skulle genoptages med udbetaling af ressourceforløbsydelse.

Vil gerne i fleksjob

Hvad fremtiden bringer, og hvad jobafklaringen når frem til, ved Elisabeth Andersen ikke, men hun vil gerne arbejde i det omfang, hun kan, og håber at blive godkendt til et fleksjob.

Hvornår jobafklaringsforløbet slutter er uvist, så indtil videre nøjes hun med at glæde sig over, at der bliver gjort en reel indsats for at finde ud af, hvor meget hun kan holde til at arbejde, og hvilke opgaver hun kan varetage.

”Hvis ikke fagforeningen havde været der, ville jeg have givet op. Jeg har betalt kontingent i over 30 år, men pengene er godt givet ud”, erklærer hun.