Taymi Zornig og Katarina Liljestrand er del af det sygeplejefaglige team i aftenvagten.
Foto: Henrik Frydkjær

Ikke flere ledige stillinger i aftenvagten

Ældrecentret Æblehaven har løst et problem med mangel på social- og sundhedsassistenter i aftenvagten. Men løsningen har ikke været uden problemer.

Ledige social- og sundhedsassistent-stillinger på plejecentre er ikke noget særsyn. Slet ikke i aftenvagten.

På ældrecentret Æblehaven i Brøndby havde problemet i 2019 vokset sig så stort, at man var nødt til at gøre noget, fortæller områdeleder Janni Høi.

Et af problemerne var, at social- og sundhedsassistenterne i aftenvagten havde for mange praktiske arbejdsopgaver og ikke fik brugt deres sygeplejefaglige kompetencer.

Efter en proces med fællesmøder og drøftelser i MED blev løsningen derfor oprettelsen af et sygeplejefagligt team bestående af fire social- og sundhedsassistenter og to sygeplejersker.

Hensigten er, at en central organisering med mere fokus på de sygeplejefaglige opgaver ville gøre stillingerne mere attraktive.

Ansøgere i overskud

Det hjalp.

Hvor der tidligere var flere ledige stillinger, kan Janni Høi i dag trække en skuffe ud med ansøgere, som der ikke er blevet plads til. Til gengæld er hun ikke sluppet for murren i krogene.

I begyndelsen var den nye organisering planlagt til at være udgiftsneutral, og Æblehavens øvrige aftenvagter havde svært ved at se, hvordan de skulle få opgaverne til at hænge sammen.

Med et stærkere fokus på de sygeplejefaglige opgaver fulgte nemlig, at social- og sundhedsassistenterne i teamet ikke længere skulle fungere som ekstra hænder og ”springere”, når der var brug for hjælp til eksempelvis en forflytning.

Drøftelserne endte med, at der blev tilført 10,5 timer mere til aftenvagten pr. uge, men bølgerne har ikke helt lagt sig endnu.

Sagde først nej

En af dem, der i begyndelsen havde svært ved at se meningen med det hele, er social- og sundhedsassistent Katarina Liljestrand, der har været aftenvagt på Æblehaven i 14 år. Da hun første gang blev spurgt af Janni Høi, om hun havde lyst til at søge over i teamet, sagde hun derfor nej.

”Men til sidst besluttede jeg mig alligevel til at prøve”, fortæller hun.

Katarina Liljestrand er nu er en del af teamet sammen med en kollega, der ligeledes var ansat i aftenvagt i forvejen, to sygeplejersker og to nyansatte social- og sundhedsassistenter. Teamet arbejder i 5/2-rul, med to social- og sundhedsassistenter og en sygeplejerske i hver vagt.

Vi er her stadigvæk

Æblehaven har i alt 93 boliger placeret i 11 små boenheder i ét plan.

Da FOA SOSU er på besøg har det sygeplejefaglige team kun fungeret i godt 14 dage og er i gang med at skabe nye rutiner og nye måder at arbejde på både internt i teamet og med de øvrige kolleger i aftenvagten.

”Jeg ved det ikke endnu, men det kan blive spændende”, vurderer Katarina Liljestrand.

”Tidligere havde jeg mange praktiske opgaver som at assistere ved forflytning og personlig pleje. Det fyldte meget, men nu har jeg mere tid og ro til at fordybe mig i den kliniske del og til dokumentation. Det højner kvaliteten af sygeplejen”, mener hun.

”Jeg kan måske godt komme til at savne nærheden til borgerne, men i forhold til kollegerne, er vi her jo stadigvæk. De kan stadig fange os, når der behov for hjælp”, siger Katarina Liljestrand.

Den skepsis, ideen om den nye organisering blev mødt med, er naturlig, mener hun.

”Vi er mennesker, og mennesker kan godt lide vaner. Vi reagerer med usikkerhed, når det, vi er vant til, skal forandres. Men med tiden bliver det nye også en vane – det er en proces”.

Kom udefra

Taymi Zornig har ikke som Katarina Liljestrand en fortid i Æblehaven, men er en af de to nyansatte social- og sundhedsassistenter i teamet.

”Jeg kom fra et plejecenter i en anden kommune. Jeg var glad for jobbet og for mine kolleger, men det her lød så spændende, at jeg var nødt til at søge”, fortæller hun.

”Det er dejligt, at jeg nu kan koncentrere mig om at yde sygepleje med en god kvalitet i stedet for at skifte kasket hele tiden mellem at være for eksempel planlægger, kontaktperson, lave mad og yde personlig pleje”.

Selvom Taymi Zornig kommer udefra, kan hun godt mærke, at den nye organisering har givet noget uro, men det er forventeligt, når man laver noget om, mener hun.

”Nu er det op til os at vise, at vi kan præstere noget godt, og at det her giver mening”.

 


 

Fakta om Jobbet

Funktionen som social- og sundhedsassistent i det sygeplejefaglige team rummer blandt andet:

  • Medansvar for den daglige, faglige dokumentation i hele Æblehaven
  • Medansvar for implementering af tidlig opsporing og indsats i den daglige pleje
  • Deltagelse i lægesamtaler
  • Opgaver i forbindelse med indlæggelse/udskrivelse/indflytning og dødsfald.
  • Sonde-ernæring, planlægning, pasning og pleje
  • Blodsukkermålinger og insulingivning
  • Sårskift efter sårplejeplaner
  • Medicinadministration

Den nye organisering skal løbende evalueres i MED-udvalget. Første gang efter hhv. 2 og 4 måneder.