Husk at tale løn under jobsamtalen
Illustration Kamilla Wichmann

Ingen andre ville begynde i et nyt job uden at kende lønnen

Alt for mange SOSU-medarbejdere glemmer at tale løn til ansættelsessamtalen. Det stiller tillidsrepræsentanten dårligere i den efterfølgende forhandling, og den nyansatte kan gå glip af en mulighed for at stige i løn.

Fortæl til ansættelsessamtalen, hvad du forventer at få i løn.

Sådan lyder et råd fra næstformand i FOA SOSU, Tina Græsted.

”Man kan ikke automatisk forvente, at arbejdsgiveren bringer spørgsmålet om løn op til en ansættelsessamtale, og alt for tit hører vi om medlemmer, der heller ikke har fået gjort det og ender med en løn, der er lavere end det, de kunne have fået” siger Tina Græsted.

Ofte skrives en lønaftale først under, efter den nyansatte har sagt sit gamle job op og nogle gange endda efter, at vedkommende er begyndt i det nye, så det er vigtigt, at man har gjort sin forventning til lønnen klart fra starten.

”Der er næppe andre fag, hvor man accepterer at begynde i et job uden at kende sin løn”, gætter Tina Græsted.

Tydelig forventning

En af forklaringerne på, at det ikke er en selvfølge, at der bliver talt løn inden ansættelsen, kan være, at både arbejdsgiveren og den ansatte tænker, at det med lønnen jo aftales mellem tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren, mener Tina Græsted.

”Det er rigtigt, at medarbejderen ikke skal gå ind i en decideret forhandling, for det gør tillidsrepræsentanten eller fællestillidsrepræsentanten, men det kan være svært for tillidsrepræsentanten at komme igennem med et lønkrav, hvis der ikke er talt lønforventninger ved ansættelsessamtalen. Hvis der er talt forventninger, og arbejdsgiveren kommer med et urimeligt udspil, kan tillidsrepræsentanten sige, ”I vidste det jo godt – hun var helt klar i spyttet, så det her får du mig ikke til at skrive under på”.

Mangel på arbejdskraft

Tina Græsted opfordrer til, at man inden en ansættelsessamtale overvejer, hvad man synes, man er værd, og det kan sagtens være mere, end man fik i det gamle job, mener hun.

”Der er mangel på vores arbejdskraft. Det skal vi forstå at udnytte. Arbejdsgiverne er sultne, og det, at man overhovedet er kaldt til samtale, viser, at man har nogle kompetencer, der er brug for. Nu bringer man sine kompetencer i spil på et nyt sted og dermed på en ny måde, og det kan sagtens være mere end i det gamle job. Det burde være en selvfølge, at man i det mindste sagde ”jeg har selvfølgelig ikke tænkt mig at gå ned i løn, tværtimod har jeg tænkt mig, at jeg skulle stige”.

Lønstigning gavner fællesskabet

Hvis det skulle lykkes en nyansat at få mere i løn end kolleger i en tilsvarende funktion på samme arbejdsplads, er det til gavn for fællesskabet, understreger Tina Græsted.

”Der er årlige lønforhandlinger på alle offentlige arbejdspladser, så en kollega med en højere løn er et godt argument for at få løftet andre”.