Foto: Mark Knudsen/Monsun

Valgflæsk på menuen

Aftenen bød på valgflæsk i både konkret og overført betydning, da FOA SOSU var vært for FOA-afdelingerne i Region Hovedstadens fælles vælgermøde.

To en halv time går hurtigt i godt selskab. Og de går endnu hurtigere, når der er noget at snakke om.

Det var der i den grad, da FOA-afdelingerne i Region Hovedstaden afholdt fælles vælgermøde med kandidaterne til Regionsrådet.

På menuen var der flæskesteg, og i panelet sad Jens Mandrup, SF, Karin Friis Bach, Radikale Venstre, Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokratiet, Peter Thorup, DF, Anne Ehrenreich, Venstre, Niels Høiby, Liberal Alliance, Ken Patrick Petersson, Alternativet, Marianne Frederik, Enhedslisten og Karsten Skawbo-Jensen, Konservative.

Dyr kræftmedicin koster ansatte

I salen sad FOA-medlemmer. Først og fremmest fra regionens arbejdspladser, men også kommunalt ansatte havde fundet vej.

Politikerne lokkede med alt fra ytringsfrihed til grøn omstilling og et sammenhængende sundhedsvæsen, og der var tilsyneladende ikke meget, de var uenige om. Ikke før et spørgsmål fra en ansat på Herlev Hospital slog skår i enigheden.

”Hvorfor indgår udgifterne til medicin i de lokale budgetter? Det kan ikke passe, at vi skal afskedige personale på grund af medicinudgifter”, lød det.

Udgifter til dyr kræftmedicin har betydet voldsomme besparelser på Herlev Hospital, fordi det er dér onkologisk afdeling er placeret, og umiddelbart var der stor opbakning til at pille medicinen ud af afdelingsbudgetterne.

Niels Høiby (LA) erklærede sig absolut enig i, at medicin ikke skal konkurrere med antal ansatte, og Anne Ehrenreich (V) takkede for den gode ide med et centralt medicinbudget.

Karin Friis Bach slog dog fast, at Radikale Venstre ikke går ind for, at afdelingerne slet ikke skal afholde medicinudgifter over eget budget, og mente, at den nuværende fordeling, hvor afdelingerne selv afholder 20 procent er den rigtige. ”Der skal også være et incitament til at spare”, argumenterede hun.

Brandslukning i psykiatrien

Også forholdene i psykiatrien kom på dagsordenen, og kandidaterne gik blandt andet hjem med oplysningen om, at der også er en bagside af regionens flotte resultater med nedbringelse af tvang.

”Det er fordi, vi har flyttet ressourcerne over til nogle få, meget syge, men det er gået ud over de mange, der ikke truer og slår”, lød det fra salen.

”Det lyder som ren brandslukning. Det er ikke noget, vi politikere har været opmærksomme på”, indrømmede Niels Høiby.

Janine Almy, faglig sekretær i social- og sundhedsafdelingen problematiserede ansættelsen af de såkaldte peer-to-peer-medarbejdere, der selv er tidligere psykiatribrugere.

”Det er fint at inddrage tidligere patienter og deres erfaringer, men det bliver på bekostning af faglighed, når de går ind og erstatter uddannet personale”, mente hun.

Her indvendte regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), at det gør de heller ikke. ”De erstatter ikke andet personale”, sagde hun, men blev mødt af protester fra salen: ”jo, de gør”. Så lærte regionsrådsformanden også dét.

Høringssvar kommer for sent

Heller ikke sundhedsplatformen gik ram fordi. ”Hvordan kan man tale om gevinstrealiseringer fra sundhedsplatformen, når den ikke er fuldt implementeret”, lød et spørgsmål.

Raden rundt erklærede politikerne deres enighed i, at det var for tidligt at tale om gevinstrealisering, og at man i stedet burde kalde tingene ved deres rette navn: besparelser.

For besparelser vil der være, også på de kommende års budgetter. Også selvom medarbejdergrupperne i MED-systemet og i høringssvar efter høringssvar peger på konsekvenserne.  

”Med al respekt for MED-systemet, er det en smule fjernt for mig”, indrømmede Karsten Skawbo-Jensen (K). Når vi hører fra MED i forhold til et budget, er det på et tidspunkt i processen, hvor løb et næsten er kørt”.

Både Skawbo-Jensen og flere andre kandidater pegede på vigtigheden af, at politikerne forsøger at holde en tættere dialog med medarbejdergrupperne i hverdagen.

Marianne Frederik (EL) ville dog ikke have siddende på sig, at politikerne ikke forholder sig til høringssvarene. ”Det gør vi, men det er rigtigt, at det nogle gange er for sent, fordi der træffes beslutninger på ledelsesniveau, inden vi som politikere kommer ind i billedet. Vi har brug for at tale meget mere med medarbejderne”.

At medarbejderne også gerne vil tale med politikerne, var der ingen, der kunne være i tvivl om efter at have overværet aftenens debat.

 

Fra venstre Jens Mandrup, SF, Karin Friis Bach, Radikale Venstre, Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokratiet, Peter Thorup, DF, Anne Ehrenreich, Venstre, Niels Høiby, Liberal Alliance, Ken Patrick Petersson, Alternativet, Marianne Frederik, Enhedslisten og Karsten Skawbo-Jensen, Konservative.