Ny praktikaftale for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse

FOA indgik den 6. februar 2019 en aftale med regeringen, KL og Danske Regioner om praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse.

FOA er glade for aftalen, fordi vi ved at der er stor mangel på personale og også vil være det i fremtiden. Derfor er en øget dimensionering et fornuftigt skridt på vejen.

I FOA er vi desuden optaget af at aftalen indeholder initiativer til at sænke frafaldet fra vores uddannelser. Sektorformand Mette Linsaa er glad for udsigten til flere kolleger på social- og sundhedsområdet, men ser samtidig at der er en række opmærksomhedspunkter når det gælder elever og praktik.

Det gælder fx længden på praktikperioden i somatikken og det øgede behov for specialisering, som faggrupperne er nødt til at kunne imødekomme. ”Jeg er glad for at der er lagt op til løbende drøftelser af tilrettelæggelsen af praktikken på uddannelsen til social- og sundhedsassistent, da jeg er bekymret for om eleverne har nok tid i somatikken. Derudover synes jeg, at der er et stort behov for at vi taler om ”praktikvenlige” arbejdspladser – dvs. hvorvidt arbejdspladserne er ordentligt gearet til at kunne videregive al den viden, som eleverne har brug for mens de er i praktik.”

 

Praktikpladsaftalen indebærer at:

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper:

  • Kommuner og regioner forpligter sig til at oprette minimum 3.000 praktikpladser på uddannelsen til social- og sundhedshjælper i 2020 og 2021.

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent:

  • Kommuner og regioner forpligter sig til at oprette minimum 6.000 praktikpladser på uddannelsen til social- og sundhedsassistent i 2020 og 2021.
  • Kommunerne overtager det fulde ansættelsesansvar for elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Aftalen gælder for de elever, der ansættes fra 1. januar 2020. Uddannelsens tre praktikperioder i henholdsvis kommunalt og regionalt regi berøres ikke af, at kommunerne overtager det fulde ansættelsesansvar.
  • Parterne skal i 2019 drøfte muligheden for at ændre tilrettelæggelse af praktikken på uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Evt. ændringer i praktikken må ikke forringe uddannelsens kvalitet eller berøre autorisationen af social- og sundhedsassistenter.
  • Kommuner og regioner kan på begge social- og sundhedsuddannelser oprette flere praktikpladser end det aftalte minimum.
  • Frafaldet på uddannelserne skal reduceres til max 10 % på hovedforløbet. Frafaldet i overgangen mellem grund- og hovedforløb skal også reduceres.
  • Aftaleparterne vil arbejde for at reducere frafaldet i samarbejde med social- og sundhedsskolerne.
  • Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA mødes i 2021 for at drøfte praktikpladsniveauet fra 2022 og frem.

  

Den pædagogiske assistentuddannelse:

Den fremadrettede dimensionering af praktikpladser på den pædagogiske assistentuddannelse drøftes i foråret 2019.