Hvem bærer ansvaret for fremtidens arbejdsmarked?

I FOA Nordsjælland oplever vi et stigende antal henvendelser fra medlemmer, der har behov for hjælp i forbindelse med afskedigelser, som følge af kommunale nedskæringer.

Debatindlæg af FOA Nordsjællands sektorer; Anne Marie Hestehave, formand for Pædagogisk Sektor, Vinni Jakobsen, formand for Social- og Sundhedssektoren og Steen Andersen, formand for Servicesektoren.

I FOA Nordsjælland oplever vi et stigende antal henvendelser fra medlemmer, der har behov for hjælp i forbindelse med afskedigelser som følge af kommunale nedskæringer. Ofte med den begrundelse, at vedkommendes  kompetencer ikke matcher fremtidens behov for arbejdskraft.

Og det undrer og ærgrer os, fordi vi netop i de senere år har haft særligt fokus på kompetenceudvikling af FOAs medlemmer. Dels har vi i dialog med kommuner og uddannelsesinstitutioner sammensat forskellige kurser og uddannelsesforløb, som netop skal sikre, at medlemmernes kvalifikationer til stadighed matcher hverdagens krav, og dels har vi løbende opfordret til at have fokus på – og stille krav om løbende kompetenceudvikling. En opfordring mange har taget til sig, skønt det for vores faggrupper kan være en særlig stor belastning med uvante lektiebyrder, perioder med lønnedgang og afsavn i form af tabt tid med familien. Men vi oplever, at vores medlemmer er villige til at yde den ekstra indsats, hvis det betyder sikkerhed i ansættelsen.

Desværre hører vi ofte, at arbejdsgiverne er forbeholdne over for at afsætte den fornødne tid og ressourcer til efteruddannelsen, og så sker der ingenting, før der igen skal skæres i budgetterne.

Vi taler altså om en række faggrupper, der har gjort som man har bedt dem om – og som alligevel sorteres fra på grund af manglende kvalifikationer. Men er det rimeligt udelukkende at placere ansvaret for manglende kvalifikationer hos de ansatte – har kommunerne vist rettidig omhu og levet op til deres ansvar som arbejdsgivere? Det mener vi ikke, at de har!

Igennem det sidste års tid har FOA Nordsjælland imidlertid haft succes med at hjælpe opsagte medlemmer videre i uddannelse i deres opsigelsesperiode – en mulighed kun få kommuner kender til, og benytter. For eksempel kan en ufaglært, som er opsagt på grund af faldende børnetal i kommunen, uddannes til en faglært stilling, hvor behovet for arbejdskraft er i vækst. FOA’s medlemmer vil hellere end gerne uddanne sig, hvis kommunerne giver mulighed for det – og hvorfor ikke tænke langsigtet og bruge nedgangstider til at ’omkvalificere’ arbejdskraft, så man er klar, når behovene igen ændrer sig?

Mulighederne for uddannelse og økonomisk kompensation er mange – og vi vil gerne her opfordre kommunerne til at gøre en aktiv indsats og tage ansvar.

Således har FOA og KL ved de centrale overenskomstforhandlinger aftalt, at afsætte en stor sum penge i Kompetencefonden til kompetenceudvikling, så det bliver muligt for vores medlemmer at leve op til de øgede krav om kvalifikationer og forblive attraktive medarbejdere. I den Kommunale Kompetencefond er der også afsat midler til at opkvalificere ufaglærte til faglærte.

FOA håber, at det bliver en succes: Hvor der er vilje, er der vej!