Udbud af plejehjem/hjemmepleje i Fredensborg

I dagens avis fremgår det, at der kan spares 7 mill. kr. på udbud af plejecenter og hjemmepleje i Fredensborg.

Jeg tror ikke på det, for der kan ikke tjenes mere på disse udbud. Fredensborg kommune ligger på en 16. plads ift. de billigste kommuner - så drop det vanvittige forslag.

I denne tid raser det med fordele, moralske holdninger og ulemper vedr. udbud.  Jeg vil bidrage med iagttagelser og erfaringer set fra et fagforeningssynspunkt. Erfaringerne er fra kommuner, hvor det er gået galt og hvor firmaer pludselig går konkurs, så kommunen skal levere plejen gr. deres forsyningspligt.

Det er dyrt at skifte kommunal ledelsesret ud med ”kontraktret”.

Der er konsulentudgifter og transaktionsomkostninger. Når virksomhederne samtidig gør hvad de kan for at undgå skat i Danmark, og sender et overskud i skattely, bliver det dobbelt så dyrt for Danmark. Der er heller ingen garanti for en samlet gevinst og mere for pengene, når private skal løse opgaverne. Skiftet fra offentlig til privat er ikke nogen mirakelkur. Det kan blive dyrere at gennemføre for kommunen, og det er skatteydernes penge der skaltes og valtes med.

Der opleves dårligere løn- og arbejdsforhold for medarbejderne, fordi de ofte sættes ned i tid - de skal løbe stærkere og det betyder ringere service for borgeren. Et højt arbejdstempo kan også medvirke til fejl og mangler i arbejdet. Det er oplevet før.

Hidtil har der i den offentlige debat været en blind og i øvrigt udokumenteret tro på en positiv effekt af traditionel udlicitering - også på velfærdsområderne. En offentliggjort forskningsrapport fra RUC, KU og KORA har konkluderet, at der ikke er evidens for en positiv effekt af udlicitering samlet set. Produktivitetskommissionen, Finansministeriet m.fl. er på tynd is, når de helt ukritisk refererer rapporter, som lover store gevinster. Og kommunerne er i bedste fald naive, når de på forhånd indregner en gevinst.

I værste fald snyder de på vægten, når de samtidig påstår, at det ikke vil gå ud over kvaliteten. Problemet er bare, at man ikke kan måle kvalitet i ældreplejen i kommuner ved at se på den økonomiske ”bundlinje”, eller for den sags skyld blot sammenligne situationen før og efter et udbud.

Jeg forstår ikke, at vores folkevalgte politikere hopper på den galej og ikke vil indse, at de private blot skal generere et overskud til evt. aktionærer, som det offentlige ikke skal.

I kan da sige jer selv, at det kun kan gøres på bekostning af ringere arbejdsvilkår for medarbejderne og ringere service for borgerne.

 

Lene Lindberg
Afdelingsformand
FOA Nordsjælland