Udbud et omvendt kinderæg

I denne tid raser det med fordele, moralske holdninger samt ulemper vedrørende udbud

Jeg vil derfor bidrage med mine iagttagelser og erfaringer set fra et fagforeningssynspunkt. Udgangspunktet er Gribskov kommune, som er en af de kommuner vi i FOA Nordsjælland samarbejder med, fordi det er vores forhandlingsområde.

Erfaringerne i Gribskov viser meget klart de problemer, der kommer med udlicitering: 
Det er dyrt at udskifte sin kommunale ledelsesret med en ”kontraktret”. Det koster i konsulentudgifter og transaktionsomkostninger, også selvom det går helt efter bogen og uden inhabilitet. Når virksomhederne samtidig gør hvad de kan for at undgå skat i Danmark, og i stedet sender et eventuelt overskud i skattely, bliver det dobbelt så dyrt for forretningen Danmark. Og oven i det er der bestemt ikke nogen garanti for en samlet gevinst og mere for pengene, når private skal løse opgaverne. Skiftet fra offentlig til privat er ikke nogen mirakelkur, som automatisk gør medarbejderne dygtigere eller virksomhederne mere effektive.

På den måde ender vi med et ”omvendt kinderæg”:
Dyrere at gennemføre, dyrere for samfundet og dyrere i drift. Og ikke mindst, at det er os skatteyderes penge, der efter min mening skaltes med.

Ønsker vi et samfund med omvendt Robin Hood: 
Dårligere løn- og arbejdsforhold for de ufaglærte og kortuddannede, som bliver sat ned i tid, op i tempo til fordel for bedre forhold for ejerne af de internationale kapitalfonde, der kan hive profit ud af virksomhederne, som leverer service til den offentlige sektor?

Vi må få lukket hullerne i skattelovgivningen og indtil da kræve, at kommunerne tager deres ansvar alvorligt og kræver danske løn- og ansættelsesforhold og dansk skatteafregning. Alt andet er ebberød bank for det danske samfund og for vores kommuner. Borgmester Kim Valentin bør have en mindst lige så klar holdning til virksomhedernes sociale ansvar, som privatpersonen Kim Valentin.

Det bør være helt legitimt for en offentlig udbyder, at se på deres leverandørs sociale ansvar og herunder om de har betalt skat i Danmark, og hvorfor det eventuelt ikke er tilfældet. Tilsvarende må det være helt legitimt at opstille soliditetskrav til en leverandør, og eksempelvis se særligt kritisk på de virksomheder, som gennem en årrække har haft underskud. Hvordan kan man tro på en virksomhed, som gennem 15-18 år bliver ved at sætte penge til og aldrig har betalt skat?

Vækst og udvikling er ofte et argument for udlicitering. Men Offentlig Privat Samarbejde, hvor hele vækstdiskussionen hører til, og som drejer sig om, hvordan offentlig og privat kan lære af hinanden og bruge hinandens kompetencer, har groft sagt ikke en pind at gøre med udlicitering (i hvert fald ikke i de udgaver, vi ser). Puljer til at deltage i udviklingsaktiviteter er ikke meget mere end en legitimering. Vi har stadig tilbage at se konkrete resultater af den indsats som bl.a Gribskov mener at opnå, og som Helsingør kommune agter at se på, inden de evt. kaster sig ud i dette selv. Jeg håber, at andre kommuner vil tænke sig om inden de kopier Gribskov.

Hidtil har der i den offentlige debat været en blind og i øvrigt udokumenteret tro på en positiv effekt af traditionel udlicitering - også på velfærdsområderne. En netop offentliggjort forskningsrapport fra RUC, KU og KORA har konkluderet, at der ikke er evidens for en positiv effekt af udlicitering samlet set. Produktivitetskommissionen, Finansministeriet m.fl. er på tynd is, når de helt ukritisk refererer rapporter, som lover store gevinster. Og kommunerne er i bedste fald naive, når de på forhånd indregner en gevinst.

I værste fald snyder de på vægten, når de samtidig påstår, at det ikke vil gå ud over kvaliteten. Problemet er bare, at man ikke kan måle kvalitet i ældreplejen eller på rengøringsområdet i kommuner og regioner, ved at se på den økonomiske ”bundlinje”, eller for den sags skyld blot sammenligne situationen før og efter et udbud. Eller at komme med det postulat, at ved at udbyde kommunes opgaver, opnår man en bedre kvalitet for mindre penge (citat Ib Kirkegård DF Helsingør kommune).

Jeg forstår slet ikke, at vores folkevalgte politikere hopper på den galej at man ikke vil indse, at private skal generere et overskud til evt. aktionær, som man som offentlige ikke skal. I kan da sige jer selv, at det kun kan gøres på bekostning af arbejdsvilkår som løn og et øget tempo.


Lene Lindberg
Afdelingsformand
FOA Nordsjælland