Generelle retningslinjer for hygiejne fra SSI

Statens Serum Institut (SSI) har udsendt generelle retningslinjer for hygiejne for plejehjem, hjemmepleje, bo- og opholdssteder. SE HER.

 

Tilbage i 2015 udgav SSI et materiale om infektionshygiejniske retningslinjer for hele primærsektoren samlet, men covid-19 krisen har tydeliggjort, at udfordringerne er forskellig i de forskellige brancher.

 

Derfor har SSI udarbejdet denne som kun er målrettet plejehjem, hjemmepleje, bo- og opholdssteder og lign. Der er ikke ændringer i de infektionshygiejniske retningslinjer fra tidligere. Der er ændret på formidlingen, så der nu er eksempler fra disse områder, samt henvisninger inde i materialet til andre relevante retningslinjer (NIR).

 

Materialet er rigtig godt som opslagsværk, og giver god faglig baggrundsviden i forbindelse med forhandlinger, fastlæggelse af politikker eller faglige drøftelser.

Den indeholder bl.a. følgende emner/kapitler:

 • Indledning
 • Smittemåder
 • Tilrettelæggelse af arbejdsgange, risikovurdering og adfærd
 • Håndhygiejne
 • Arbejdsdragt
 • Værnemidler som led i generelle og supplerende forholdsregler
 • Rengøring, Desinfektion, Sterilisation
 • Genbehandling af udstyr
 • Tøj og Linned
 • Medicinhåndtering og -opbevaring
 • Affald
 • Dyr på institutioner i sundhedssektoren
 • Supplerende forholdsregler

 

Vær opmærksom på, at der kan være aftalt nogle lokale politikker og retningslinjer, og at der i disse corona-tider kan være områder med særlige retningslinjer

 

I indledning omtales 5 fokuspunkter, og det er værd at nævne at FOA i forbindelse med den særlig indsats for at styrke rengøring og hygiejne i velfærdsområderne har særlig fokus på bl.a. faglig uddannelse af både medarbejdere f.eks. serviceassistenter og fagligt uddannet ledelse f.eks. Akademiuddannelse i rengøring og ledelse. Det er desuden værd at overveje om FOA medlemmer kan opkvalificeres og uddannes til at fungere som Nøglepersoner på de enkelte arbejdspladser.

 

Den omtalte publikation retter sig ikke mod Børne- og ungeinstitutioner da børneområdet håndteres af Sundhedsstyrelsen, og hygiejniske retningslinjer på dette område skal man finde i deres publikation ”Håndbog i hygiejne og miljø i dagtilbud” https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/hygiejne-i-daginstitutioner