Et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen er vigtigt

Hvad er et godt arbejdsmiljø, og hvorfor er et godt arbejdsmiljø vigtigt på arbejdspladsen?

Kære medlemmer

Som fagforening, er én af vores opgaver at arbejde for at fremme et fysisk- og psykisk godt arbejdsmiljø for vores medlemmer- og faggruppe.

I denne artikel, vil vi kort redegøre for, hvad der kendetegner et godt arbejdsmiljø, hvorfor et godt arbejdsmiljø er vigtigt, og hvad I som medlemmer skal gøre, hvis I oplever problemer med enten det fysiske- eller psykiske arbejdsmiljø.

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Et godt arbejdsmiljø vil oftest være subjektivt defineret. Hvis I spørger jeres kollegaer hvad et godt arbejdsmiljø er, vil I derfor muligvis få nogle forskellige svar alt afhængig af, hvad jeres kollegaer vægter højst. Fællesnævneren for et godt arbejdsmiljø vil dog i langt de fleste tilfælde være nogle fysiske sunde rammer på arbejdspladsen, en fornuftig arbejdsbyrde, positive relationer blandt kollegaerne- og til ledelsen, samt en god balance mellem privat- og arbejdsliv.  

Hvorfor er et godt arbejdsmiljø vigtigt og hvem har ansvaret for at arbejdspladsen har et fysisk- og psykisk sundt arbejdsmiljø?

Et godt arbejdsmiljø er bl.a. vigtigt, da omfattende undersøgelser har vist, at et fysisk- og psykisk godt arbejdsmiljø fremmer medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen, nedbringer sygefravær og har en positiv indvirkning på medarbejdernes produktivitet- og effektivitet. Alt i alt, er der kun gode resultater af et godt arbejdsmiljø.

Det er jeres arbejdsgiveres ansvar at sikre et fysisk- og psykisk sundt arbejdsmiljø, og der er en lang række lovgivning- og bekendtgørelser, som bl.a. regulerer, at de fysiske- og psykiske forhold på arbejdspladsen, er i orden. I har dog som medarbejdere et medansvar for at et fysisk- og psykisk godt arbejdsmiljø opretholdes, og et fysisk- og psykisk godt arbejdsmiljø, kan derfor ses som en fælles opgave for både arbejdsgiver- og medarbejdere.   

Hvad skal I gøre, hvis I oplever problemer med det fysiske- eller psykiske arbejdsmiljø ude på arbejdspladsen?

Såfremt I som medarbejdere oplever enten fysiske- eller psykiske arbejdsmiljømæssige problemer på arbejdspladsen, er det vigtigt, at I kontakter jeres arbejdsmiljørepræsentanter (AMR’er). En AMR repræsenterer medarbejderne på arbejdspladsen, og arbejder for at fremme et fysisk- og psykisk godt arbejdsmiljø. En AMR skal ligeledes sikre, at I som medarbejdere har medindflydelse på arbejdsmiljøforholdende i jeres organisation, og I kan derfor trygt gå til jeres AMR.

Såfremt arbejdspladsen ikke har en AMR, kan I kontakte FOA/KLS, der i så fald vil forsøge at tage hånd om de arbejdsmiljømæssige problemstillinger på bedst mulige vis.

I skal dog være opmærksomme på, at jeres AMR også kan være en kollega fra en anden faggruppe på arbejdspladsen – men at denne person også skal varetage jeres behov- og interesser.

HUSK, at hvis I som medlemmer- eller AMR’er, ønsker at drøfte de arbejdsmiljømæssige problemstillinger, som I oplever ude på jeres arbejdsplads, er I altid velkommen til at ringe til FOA/KLS’ arbejdsmiljøkonsulent, Michelle Khaleque, på 46 97 15 12, der bistår med råd og vejledning.