Status på COVID-19 arbejdsskader

Siden Covid-19 sidste år den 27.februar 2020 blev registreret med det første tilfælde i Danmark, har vi i FOA/KLS naturligvis været opmærksomme på mulige arbejdsskader med årsag i Covid-19 for vores medlemmer.

 

Covid-19

Hudlidelse/eksem

Rygskade

Arme/hænder

Angst/depression

8

1

1

1

1

Tandskade

Senfølger

Usikker på hvorvidt smitte var arbejds-relateret

 

 

1

??

2

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabellen ovenfor viser pt. status på antal anmeldte arbejdsskader i forbindelse med Covid-19.

 

Vi har otte igangværende sager i relation til medlemmer, der er smittet med Covid-19 i forbindelse med udførelse af arbejdet. Omfanget af sygdommen varierer fra sygemelding i et par uger til indlæggelse på hospital i fire måneder. Fælles for alle medlemmer, der har været smittet med Covid-19 er senfølger i et omfang, der endnu ikke er fuldt oplyst og afdækket.

 

Alle otte klager over koncentrationsbesvær, træthed, hukommelsesproblemer, adfærdsændringer og humørsvingninger.

 

Et af vores medlemmer blev i forbindelse med testning af personalet beordret til at kravle ind gennem et vindue af sin leder til testlokalet med henvisning til at køen var lang. Det resulterede i en tandskade, da medlemmet falder på vej ind gennem vinduet, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har anerkendt tandskaden som en arbejdsskade.

 

Derudover modtager vi henvendelser fra medlemmer, der i forbindelse med ekstraarbejde som følge af Covid-19 eksempelvis har udviklet hudlidelse i form af kraftig eksem, seneskedehindebetændelse og rygproblemer.

 

Vi har hidtil kun modtaget henvendelse fra et medlem, der har udviklet angst/depression som følge af varetagelse af arbejdet og de ekstraordinære anvisninger fra Sundhedsstyrelsen med baggrund i at hendes kollegaer neglerede anvisningerne til trods for at flere medarbejdere var smittet med Covid-19 og institutionen endte med at blive nødlukket. Vores medlem blev udsat for grov chikane og mobning og tituleret med obskøne udtryk udelukkende fordi hun passede sit arbejde.

 

Ligeledes har to medlemmet kontaktet os med spørgsmål til en mulig arbejdsskadesag, som de efter betænkningstid valgte ikke at forfølge, da smitten ikke var sket via arbejdet.

 

Flere af vores medlemmer har samstemmende fortalt, at det kom bag på dem, at Covid-19 viste sig ikke kun at være en sygdom for kroppen. Som én udtalte: ”jeg har aldrig haft en psykiatrisk diagnose”. Min familie siger at de oplever mig som aggressiv, udadreagerende og mistroisk og desorienteret.

 

Udviklede psykiatriske symptomer – men hun har været smittet med Covid-19. Normalt forbinder vi en luftvejsvirus med harken, hosten og feber. Men Covid-19 kan også påvirke psyken. Indtil videre har studier afdækket at angst og depression ikke er ualmindeligt som senfølger. Der kan også være en psykologisk effekt af at have været meget syg og måske tæt på at dø.