36.346 kr. i efterbetalt løn med KLS's hjælp

Et medlem flytter arbejdsplads internt i Københavns kommune og i forlængelse af det modtager vi en kopi af en ny lønaftale.

 

Det viser sig dog, at der er fejl i lønsammensætningen, idet der i Børne- og Ungdomsforvaltningen i København er en aftale om, at man efter 10 års fastansættelse har ret til 2 ekstra kvalifikationstrin. Og medlemmet havde allerede 01.04.17, opnået de 10 års fastansættelse.

 

Nu har hun så fået efterbetalt kr. 36.346,55 i løn og renter af dette er på kr. 6.334,87 før skat. Dertil skal man lægge kr. 5.598,35 i manglede pension.

 

Disse to ekstra kvalifikationstrin får hun også i den nye stilling, og det er også lykkedes at få aftalt et køkkenledertillæg på kr. 11.200.- om året.

 

Igen har det kunne svare sig at være medlem af en overenskomstbærende fagforening – vi forhandler kun lokal løn for medlemmer!