Svært at få vores økonomi i budgettet til at hænge sammen

”Vi véd alle, hvor svært det kan være at lægge et budget og få vores økonomi til at hænge sammen.

Men den undskyldning gælder bare ikke for overborgmester Frank Jensen og hans borgerlige flertal bag Københavns budget for næste år 2016. For med et historisk højt økonomisk råderum har budget-flertallet haft en faktisk mulighed for at undgå besparelser på børn, unge og velfærd,” sagde KLS-konsulent Per Kristensen i sin Budget 2016-tale i megafon under happeningen ved Rådhusets bagindgang torsdag 17. september.

”Det er deres politiske prioritering - at svække indsatsen for byens børn i institutioner og skoler. – For så hellere at give skattelettelser til erhvervslivet.

Det er ikke min og vores prioritering. For vi vil hellere have investeringer i børn, unge og velfærd i Københavns Kommune. Frem for at sænke firmaers og de velstilledes byggesags-gebyrer.

For hvis byens børn skal få et godt liv og blive stærke voksne, der aktivt bidrager til fællesskabet – ja, så skal vi investere i højere faglig kvalitet i børnenes hverdag i vuggestuer, børnehaver, SFO og skoler. - Det guld giver flere værdier i fremtiden!

Derfor siger vi medarbejdere og offentligt ansattes fagforeninger: – Sæt tidligt ind - investér 300 millioner kroner i børn, unge og velfærd.  - Børn skal ikke nøjes med krummer.

Det er dejligt at se fagforeninger og jer medarbejdere i arbejdstøjet her i dag gå sammen for aktivt at få politikerne til at spærre øjne og ører op og indse, at børns bedre livsvilkår sikres gennem bedre arbejdsforhold for medarbejderne. – Hvad enten vi er pædagogiske medarbejdere, lærere, sygeplejersker eller rengørings- og køkken-medarbejdere.

Det er ikke første – og nok heller ikke sidste – gang, at vi mødes her for at påvirke borgerrepræsentanterne. - For politikerne skal ruskes op!

For syv år siden mødte vi her politikerne i børne- og unge udvalget med spørgsmål og krav + med mopper, rengøringsklude og spande, samt larmende grydelåg, kasseroller og grydeskeer. - Før de skulle ind til budgetforhandlinger 3. september 2008 og tage stilling til, om de ville udlicitere mad, rengøring og tekniske serviceopgaver i børneinstitutioner her i København.

Det gav kontante spørgsmål og svar, kampråb og grin. Og det nyttede at protestere mod Københavns budget-planer om forringelser og udlicitering. Rengøringsjobbene blev ikke udliciteret. Men børnenes mad fik sparekniven, og forældrebetalingen blev hævet.

Dengang som nu lød kravet fra os: Lav budgettet om – for velfærd, mod skattelettelser! 

Fulgt op af grydelarm og kampråb som: ”Vores krop slides op. Derfor si’r vi - udbud stop!”

  • Hvad siger I nu - kan vi også høre grydelarm og kampråb i dag…?

For vi rengøringsassistenter, køkkenmedhjælpere og vaskerimedarbejdere i fagforeningen FOA/KLS vil have:

  • Et arbejde som vi kan holde til hele livet.
  • I et arbejdstempo, så vore arme og ben ikke bliver slidt sønder og sammen til førtidspension
  • Til en løn, så man kan leve af sit job – og ikke skal presses til at styrte fra det første job til det næste og måske også det tredje job på een dag!

 

Budget-forlig 2016 går den modsatte vej – ved at prioritere at forkæle velstillede borgere med skattelettelser. – Frem for at belønne kommunale medarbejdere i børneinstitutioner og skoler med bedre arbejdsforhold, så børnene kan gives bedre livsvilkår.

 

Derfor siger vi: - Investér 300 millioner kroner i børn, unge og velfærd. - Børn skal ikke nøjes med krummer!” sluttede Per Kristensen.