Fagbevægelsen i EU-opgør om social dumping

Arbejdskraftens fri bevægelighed vækker stigende bekymring i fagbevægelsen. FOA-formand frygter jordskredsvalg 25. maj.

Der er stigende bekymring i fagbevægelsen over konsekvenserne af EU's åbne arbejdsmarked. Det fortæller FOA's formand, Dennis Kristensen, der er medlem af LO's hovedbestyrelse og daglig ledelse, til fagbladet Dagens Byggeri.

- Jeg oplever personer, der ellers altid har været pro-EU, have bekymring for kombinationen af social dumping og sociale ydelser, eller om man vil velfærdsturisme. Jeg er bekymret for, om vi overhovedet kan håndtere arbejdskraftens fri bevægelighed. Der er meget store forskelle i levestandard og lønniveau mellem de lande, der sidst er kommet ind i EU - og de gamle EU-lande, siger Dennis Kristensen.

Han oplever især bekymring i 3F, der er den største fagforening i bygge- og anlægsbranchen.

Nødvendig begrænsning

Dennis Kristensen erklærer sig som tilhænger af "på en eller anden måde at begrænse arbejdskraftens frie bevægelighed". - Ikke generelt, men mellem lande hvor levevilkårene simpelthen er for forskellige. Vi havde jo en overgangsordning, da de østeuropæiske lande blev optaget i EU, og vi bør beslutte, at det indre marked for arbejdskraft først kan træde i kraft, når de er nået op på et eller andet niveau, siger han.

- Vi er nødsaget til det. Der har været gjort så meget for at undgå social dumping, uden at det rigtig har virket, slår Dennis Kristensen fast.

Svært ude hos private

Formanden for byggegruppen i 3F, Kim Lind Larsen, erkender over for Dagens Byggeri, at det bliver en stadig større opgave for fagbevægelsen at kæmpe mod social dumping:

- Vi lavede i maj sidste år en kampagne, som viste, at stadig færre af de virksomheder, vi besøger, er registreret i RUT-registret med ansatte fra andre lande. Det gælder især i whisky-bæltet.

- Arbejdskraftens frie bevægelighed bør fungere på mere lige vilkår. Den rige del af Europa udfordres af, at der kommer folk fra mindre rige lande i Østeuropa for at tjene penge og få med hjem, siger Kim Lind Larsen.

Frygter EU-valg

FOA-formand Dennis Kristensen frygter, at danskernes bekymring over arbejdskraftens frie bevægelighed først for alvor træder frem i lyset ved det kommende valg til EU-Parlamentet - og at det vil give sig udslag i et resultat, der kan minde om et jordskredsvalg søndag 25. maj.

- Utrygheden breder sig rundt om i Europa. Jeg tror, beslutningstagerne opdager, at de står relativ langt fra den almindelige danskers bekymringer, siger han.