Overenskomstforlig 2013

Der er nu indgået forlig i både Staten, Kommunerne og Regionerne om de generelle aftaler og generelle lønstigninger– altså de krav som vedrører alle ansatte

Det er magre forlig, som man ikke kan garantere sikrer reallønnen i den 2-årige overenskomst-periode fra 1. april 2013 - 1.april 2015.

Hvorfor er det så vigtigt at sikre reallønnen? - Hvis reallønnen er uændret, så betyder det, at man kan købe lige så mange varer for sin løn 1. april 2015, som man kan i dag.

I procenter stiger lønnen med 1,97 procent over de næste to år. For en fuldtidsansat medarbejder på begyndelseslønnen i vores overenskomster (løntrin 14) betyder det, at lønnen i de næste to år samlet stiger med ca. 400 kr. om måneden. Første gang 1. april 2013 med ca. 100 kr. om måneden; 1. oktober 2013 med ca. 40 kr. om måneden; 1. januar 2014 med ca. 100 kr. om måneden; og 1. oktober 2014 med ca. 140 kr. om måneden. Men lønstigningen i oktober 2014 er den mest usikre, da man endnu ikke véd, hvor meget reguleringsordningen udmønter om så lang tid.

Reguleringsordningen bevares

Arbejdsgiverne stillede ved disse forhandlinger krav om afskaffelse af reguleringsordningen. Reguleringsordningen er den aftale, som sikrer, at de offentligt ansatte stiger i løn, når de privatansatte stiger i løn. Siden krisen startede, er de privatansatte steget meget lidt i løn – og derfor har offentligt ansatte heller ikke høstet store lønstigninger på reguleringsordningen. Men i de år reguleringsordningen har eksisteret, har den været med til at vedligeholde, at offentligt ansatte ikke er sakket fuldstændig bagud med deres løn. Så fagforeningerne ønskede at beholde reguleringsordningen – og sådan blev forhandlingsresultatet også.

Specielt om det kommunale forlig kan siges, at Tryghedspuljen videreføres. Det er en pulje, som kan give penge til kurser og efteruddannelse, hjælp til jobsøgning m.v. - til gavn for de medarbejdere i kommunerne, som bliver opsagt på grund af besparelser. Fyrede medarbejder kan søge om op til 10.000 kr.

Der er afsat 0,25 % til organisationsforhandlinger. Og i skrivende stund forhandler FOAs sektorer med arbejdsgiverne om anvendelsen af disse midler. De skal udmøntes pr. 1. januar 2014.