Ringe og usikre gevinster ved udlicitering

Kommunerne tvinges til at udlicitere flere opgaver til private. Men der mangler faktisk dokumentation af effekten på pris og kvalitet - specielt på de bløde velfærdsområder

Det viser den hidtil største danske gennemgang af forskning på området foretaget af AKF, Anvendt KommunalForskning.

*Er der penge at spare ved at udlicitere de offentlige serviceopgaver?

*Hvilke konsekvenser har det for kvaliteten af den service, borgerne får?

*Og hvad betyder udlicitering for de ansattes arbejdsvilkår?

AKF’s forskere har systematisk indsamlet og gennemgået ti års dansk og international litteratur med 4.000 undersøgelser af effekter ved udlicitering. De har dermed få et samlet overblik over de dokumenterede fordele og ulemper ved at lade private løse opgaver for den offentlige sektor. Undersøgelsen viser, at erfaringerne med udlicitering er blandede.

- Konklusionen er, at de dokumenterede økonomiske effekter generelt er mindre, end det ofte fremstilles i debatten om udlicitering. Særligt på de bløde velfærdsområder, som fx ældrepleje, børnepasning, uddannelse og beskæftigelse, mangler der dokumentation for gevinster ved at overdrage dem til private firmaer. Her er der ikke belæg for at sige, at udlicitering altid giver bedre eller billigere serviceydelser for skattekronerne, siger forsker Ole Helby Petersen, som står bag rapporten.

Besparelser med forbehold

Generelt viser de analyser, som AKF’s forskere har gennemgået, at der er forholdsvis små besparelses-gevinster ved at udlicitere på tekniske områder, som fx veje, vandforsyning, affald og rengøring. Kun få analyser medregner omkostningerne til selve udbudsforretningen, og de fleste har heller ikke belyst tilstrækkeligt, hvad konsekvenserne er for kvaliteten.

- Mange af analyserne mangler en grundig vurdering af de kvalitetsmæssige effekter. En besparelse på 10 -15 procent på vedligeholdelse af veje eller rengøring af sygehuse giver ingen mening i sig selv - hvis ikke det kan påvises, at kvaliteten er den samme. Derfor må man tage de rapporterede besparelser med forbehold, siger Ole Helby Petersen.