Nogle er glade, andre ligeglade med deres faglige klub

I sidste KLS Nyt juli-nr. skrev Mimi en lidt provokerende artikel ”Pst …… kender du den ”hemmelige” klub?”

Kun et medlem har reageret på artiklen. Hun undrede sig over, at de ikke i deres klub på Glostrup Hospital havde fået oplyst, at man kunne afholde ferie-lotteri.

De fleste KLS-medlemmer kommer ikke i deres faglige klub til arrangementer med kollegaer i kommunen. Nogle flere bruger klubben på større arbejdspladser som sygehusene.

Men lad os høre, hvad medlemmer og klub-aktive siger - er der liv i de faglige klubber til gavn for kollegaer?

Kun med i køkkenklubben

- Faglig klub? - Nix, jeg har overhovedet ingen kontakt med en faglig klub, siger Anne Kramer, køkkenmedhjælper i vuggestuen Sjællandshuse i Vigerslev.

- Jeg får ingen breve med indbydelser til klub-møder.

- Men jeg deltager med fornøjelse i køkkenklubben her i Sydhavnen fem-seks gange om året. Så snakker vi løn, eller hvad man kan gøre ved andre problemer på jobbet. Vi udveksler også mad-opskrifter, som vi kan glæde vores unger med i børneinstitutionerne.

Anne Kramer kan også lide sammen med kollegaer at vende sagerne, hvis kommunen får nye idéer:

- Og det sker jo jævnligt, at kommunen får nye idéer i disse tider, ik’?

- Det giver mig også meget at snakke med de andre i køkkenklubben om, hvad vi f.eks. gør op til ferier og kurser. Skal vi tilberede mad på forhånd, eller får vi en afløser til at klare ærterne?

Klub-snakker og bankospil er godt

- Vores faglige klub her i Tårnby betyder meget som samlingspunkt for de 30-40 medlemmer, der normalt deltager i klubmøderne, fortæller Kirsten Kruse, som har været formand i mange år.

Hver fjerde af de 130-140 klubmedlemmer kommer for at blive orienteret om, hvad der sker rundt omkring på kollegaernes arbejdspladser i kommunen og fagforeningen.

- Det giver meget, at medlemmerne snakker om alt muligt og hygger sig sammen bl.a. med smørrebrød efter mødet. Det går de glip af, de der ikke møder op, siger Kirsten.

Nu er nye folk i klub-bestyrelsen blevet inspireret af klub-konferencen i KLS sidst i maj til at ville bygge en hel masse op i klubben. Og nogle deltagere i foråret var begejstret for bankospil efter de faglige snakker, siger Kirsten Kruse.

Der kom kun to til mødet

Mange rengøringsassistenter og køkkenmedhjælpere i vuggestuer og børnehaver går ret alene uden at kende kollegaer i andre institutioner.

- Hvis man er alene i sin daginstitution, føler man sig som ”Palle alene i verden”. Og så tager man ikke alene til møde i den faglige klub, siger Annie Hansen, mangeårig næstformand i V&B Klubben.

- Medarbejdere i vuggestuer og børnehaver har brug for, at en kører rundt og besøger og taler med dem. Ellers kender medlemmerne ikke deres faglige klub, mener Annie, der har prøvet turen rundt på cykel mange gange.

- Vores V&B klub - for vuggestuer og børnehaver i København - er for nedadgående. Sidst kom der kun to til generalforsamlingen. Nu vil jeg sende et brev ud til hver daginstitution med indbydelse til vores næste klubmøde torsdag 29. september. Så må vi se, om det hjælper.

Klubbestyrelsen har prøvet mange ting for at få medlemmerne til klubmøder - lodtrækning, emne-møder om f.eks. løn, arbejdsmiljø og pensioner. Eller klub-udflugter.

- Jeg ville aldrig være gået til mit første klubmøde, hvis ikke jeg havde snakket med en køkkenmedhjælper Hanne-Lisbeth i 1993, som trak mig med.

- De medlemmer, der ikke kommer i de faglige klubber, går glip af det sociale fællesskab og at få svar på mange spørgsmål om f.eks. - løn, ferie, ret til at tage fri, arbejdsko. Og hvordan man kan dygtiggøre sig på kurser, siger Annie.

- Jeg synes det er synd for dem, som går glip af alt det i de faglige klubber. - De mister noget, som de ikke véd, de har!